Εκτελεστική Γραμματεία

Οι άνθρωποι μας!

Η εκτελεστική γραμματεία είναι υπεύθυνη για την λειτουργική επάρκεια, τον συντονισμό και έλεγχο των μελών του Οργανισμού. Παράλληλα, μέσω της γραμματείας υλοποιούνται τα προγράμματα, δράσεις και στρατηγική του ΚΟΚΕΝ. Μέσα από τις διαδικασίες της γραμματείας πραγματοποιούνται η εποπτεία και υποστήριξη των Κέντρων Νεότητας. Οι λειτουργοί νεολαίας, με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες καθοδηγούν και συμβουλεύουν τα μέλη στρατηγικά με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα. 


Warning: Undefined array key "additional_html" in /home/rh1wx89ajokd/public_html/cyprusyouth.org/wp-content/themes/charityhub/include/function/gdlr-page-item.php on line 40

Warning: Undefined array key "additional_class" in /home/rh1wx89ajokd/public_html/cyprusyouth.org/wp-content/themes/charityhub/include/function/gdlr-page-item.php on line 52

Νικόλας Νικολαΐδης

Ονοματεπώνυμο: Νικόλας Νικολαΐδης

Θέση: Εκτελεστικός Διευθυντής, 2011

Επικεφαλής διοικητικών εργασιών ΚΟΚΕΝ, γενική διεύθυνση και συντονισμός του οργανισμού

Γραφείο ΚΟΚΕΝ: Λεμεσός / Λευκωσία

Τομείς εμπειρίας και ενδιαφέροντος: Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός, ανάπτυξη και εξέλιξη της ηγεσίας και του στρατηγικού management, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των ΜΚΟ.

Στην προϋπηρεσία του περιλαμβάνονται θέσεις σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Την περίοδο 2014-2015 ανέλαβε ως επικεφαλής για 18 περίπου μήνες τη λειτουργία ειδικής υπηρεσίας που είχε σκοπό να παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θύματα διαφθοράς και διαχείριση καταγγελιών.

Σπουδές: Μεταπτυχιακό στον τομέα της Διοίκησης, με εξειδίκευση την Ηγεσία σε σχέση με την συναισθηματική νοημοσύνη από το Kingston London University.


Warning: Undefined array key "additional_html" in /home/rh1wx89ajokd/public_html/cyprusyouth.org/wp-content/themes/charityhub/include/function/gdlr-page-item.php on line 40

Warning: Undefined array key "additional_class" in /home/rh1wx89ajokd/public_html/cyprusyouth.org/wp-content/themes/charityhub/include/function/gdlr-page-item.php on line 52

Δήμητρα Παπαδοπούλου

Ονοματεπώνυμο: Δήμητρα Παπαδοπούλου

Θέση: Λειτουργός Νεολαίας, 2016

Συντονισμός και ενθάρρυνση των εθελοντών στα Κέντρα Νεότητας, Διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Ευρωπαϊκά προγράμματα, και υλοποίηση δράσεων

Γραφείο ΚΟΚΕΝ: Λεμεσός

Τομείς εμπειρίας και ενδιαφέροντος: Εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα την φωτογραφία, τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ψηφιακή εικόνα. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για την εικόνα και τις ερμηνείες που προσδίδονται στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια.

Σπουδές: Κοινωνιολογία (BA), Πανεπιστήμιο Κρήτης και Φωτογραφία (ΒΑ), Middlesex University.


Warning: Undefined array key "additional_html" in /home/rh1wx89ajokd/public_html/cyprusyouth.org/wp-content/themes/charityhub/include/function/gdlr-page-item.php on line 40

Warning: Undefined array key "additional_class" in /home/rh1wx89ajokd/public_html/cyprusyouth.org/wp-content/themes/charityhub/include/function/gdlr-page-item.php on line 52

Στέλιος Τζίβας

Ονοματεπώνυμο: Στέλιος Τζίβας

Θέση: Λειτουργός Νεολαίας, 2021

Συντονισμός εθελοντών, γραμματειακή υποστήριξη και προγραμματισμός δράσεων

Γραφείο ΚΟΚΕΝ: Λεμεσός / Λευκωσία

Τομείς εμπειρίας και ενδιαφέροντος: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην χρήση των τεχνών σαν μέσω ενδυνάμωσης κοινωνικά αποκλεισμένων νέων, στην κριτική παιδαγωγική και την εμπειρική εκπαίδευση.

Έχει διεκπεραιώσει εργαστήρια τοιχογραφίας (Street Art) με διαφορετικές ομάδες νέων, όπως νέους με προβλήματα ψυχικής υγείας και οικογενειακά προβλήματα.

Σπουδές: Ειδίκευση στην ‘’Δύναμη, Συμμετοχή & Κοινωνική Αλλαγή’’ (MA) / Sussex University

Η Τέχνη στην Εκπαίδευση (MA) / Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Καλές Τέχνες (BA) / Kingston University  


Warning: Undefined array key "additional_html" in /home/rh1wx89ajokd/public_html/cyprusyouth.org/wp-content/themes/charityhub/include/function/gdlr-page-item.php on line 40

Warning: Undefined array key "additional_class" in /home/rh1wx89ajokd/public_html/cyprusyouth.org/wp-content/themes/charityhub/include/function/gdlr-page-item.php on line 52

Ερατώ Χρίστου

Ονοματεπώνυμο: Ερατώ Χρίστου

Θέση: Λειτουργός Νεολαίας 2021

Συντονισμός των Κέντρων Νεότητας, γραμματειακή υποστήριξη και προγραμματισμός δράσεων

Γραφείο ΚΟΚΕΝ: Λεμεσός

Τομείς εμπειρίας και ενδιαφέροντος: Eστιάζει στην προώθηση της ευημερίας των νέων, μέσα από προγράμματα με θέμα την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Παρακολουθεί και συμμετέχει σε σεμινάρια και συνέδρια με στόχο την συνεχή ενημέρωση για σημαντικά θέματα όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η ψυχική υγεία και ανθεκτικότητα και τρόποι διαχείρισης δύσκολών περιπτώσεων.

Είναι μέλος του συνδέσμου εθελοντών και φωνητικού συνόλου της Λεμεσού και στόχος της είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση τους εθελοντικού πνεύματος.

Σπουδές: Ψυχολογία (BA), Frederick University