Εκτελεστική Γραμματεία

Οι άνθρωποι μας!

Η εκτελεστική γραμματεία είναι υπεύθυνη για την λειτουργική επάρκεια, τον συντονισμό και έλεγχο των μελών του Οργανισμού. Παράλληλα, μέσω της γραμματείας υλοποιούνται τα προγράμματα, δράσεις και στρατηγική του ΚΟΚΕΝ. Μέσα από τις διαδικασίες της γραμματείας πραγματοποιούνται η εποπτεία και υποστήριξη των Κέντρων Νεότητας. Οι λειτουργοί νεολαίας, με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες καθοδηγούν και συμβουλεύουν τα μέλη στρατηγικά με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα. 

Νικόλας Νικολαίδης
Διευθυντής

Επικεφαλής διοικητικών εργασιών ΚΟΚΕΝ, γενική διεύθυνση και συντονισμός του οργανισμού

Γραφείο ΚΟΚΕΝ: Λεμεσός / Λευκωσία

Τομείς εμπειρίας και ενδιαφέροντος: Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός, ανάπτυξη και εξέλιξη της ηγεσίας και του στρατηγικού management, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των ΜΚΟ.
Στην προϋπηρεσία του περιλαμβάνονται θέσεις σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Την περίοδο 2014-2015 ανέλαβε ως επικεφαλής για 18 περίπου μήνες τη λειτουργία ειδικής υπηρεσίας που είχε σκοπό να παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θύματα διαφθοράς και διαχείριση καταγγελιών.

Σπουδές: Μεταπτυχιακό στον τομέα της Διοίκησης, με εξειδίκευση την Ηγεσία σε σχέση με την συναισθηματική νοημοσύνη από το Kingston London University.

Δήμητρα Παπαδοπούλου
Λειτουργός Νεολαίας

Είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και εκστρατειών που διοργανώνει ο οργανισμός. Διαχειρίζεται τα προγράμματα επιχορηγήσεων πρωτοβουλίες νέων και  ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης. Είναι υπεύθυνη τομέα διαδικτύου και επικοινωνίας, για την δημιουργία περιεχομένου και διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού

Γραφείο ΚΟΚΕΝ: Λεμεσός

Τομείς εμπειρίας και ενδιαφέροντος: Εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα την φωτογραφία, τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ψηφιακή εικόνα. Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και σύσταση ομάδων.

Σπουδές: Κοινωνιολογία (BA), Πανεπιστήμιο Κρήτης και Φωτογραφία (ΒΑ), Middlesex University.

 

Στέλιος Τζίβας
Λειτουργός Νεολαίας

Συντονισμός εθελοντών, γραμματειακή υποστήριξη και προγραμματισμός δράσεων

Γραφείο ΚΟΚΕΝ: Λεμεσός / Λευκωσία

Τομείς εμπειρίας και ενδιαφέροντος: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην χρήση των τεχνών σαν μέσω ενδυνάμωσης κοινωνικά αποκλεισμένων νέων, στην κριτική παιδαγωγική και την εμπειρική εκπαίδευση.
Έχει διεκπεραιώσει εργαστήρια τοιχογραφίας (Street Art) με διαφορετικές ομάδες νέων, όπως νέους με προβλήματα ψυχικής υγείας και οικογενειακά προβλήματα.

Σπουδές: Ειδίκευση στην ‘’Δύναμη, Συμμετοχή & Κοινωνική Αλλαγή’’ (MA) / Sussex University
Η Τέχνη στην Εκπαίδευση (MA) / Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Καλές Τέχνες (BA) / Kingston University