Εκτελεστική Γραμματεία

Οι άνθρωποι μας!

Η εκτελεστική γραμματεία είναι υπεύθυνη για την λειτουργική επάρκεια, τον συντονισμό και έλεγχο των μελών του Οργανισμού. Παράλληλα, μέσω της γραμματείας υλοποιούνται τα προγράμματα, δράσεις και στρατηγική του ΚΟΚΕΝ. Μέσα από τις διαδικασίες της γραμματείας πραγματοποιούνται, η εποπτεία, έλεγχος, υποστήριξη και λογοδοσία των Κέντρων Νεότητας.

Οι λειτουργοί νεολαίας, με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες καθοδηγούν και συμβουλεύουν τα μέλη στρατηγικά με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα. Για την υλοποίηση των στόχων και σκοπών που ο ΚΟΚΕΝ καθορίζει μέσα από τα συλλογικά του όργανα, εργοδοτούνται τέσσερα στελέχη σε βάση πλήρους απασχόλησης.

Νικόλας Νικολαίδης, Διευθυντής

Επικεφαλής διοικητικών εργασιών ΚΟΚΕΝ, γενική διεύθυνση και συντονισμός του ΚΟΚΕΝ

Γραφείο ΚΟΚΕΝ: Λευκωσία, Λεμεσός

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό. Στην προϋπηρεσία του περιλαμβάνονται θέσεις σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Από το 2011 υπηρετεί στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας ως Εκτελεστικός Διευθυντής. Την περίοδο 2014-2015 ανέλαβε ως επικεφαλής για 18 περίπου μήνες τη λειτουργία ειδικής υπηρεσίας που είχε σκοπό να παρέχει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θύματα διαφθοράς και διαχείριση καταγγελιών.
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός, ανάπτυξη και εξέλιξη της ηγεσίας και του στρατηγικού management, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των ΜΚΟ.
Έχει διαχειριστεί μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στον τομέα της Διοίκησης με εξειδίκευση την Ηγεσία σε σχέση με την συναισθηματική νοημοσύνη από το Kingston London University.

Δήμητρα Παπαδοπούλου

Λειτουργός Νεολαίας, Υπεύθυνη τομέα διαδικτύου και ενημέρωσης

Γραφείο ΚΟΚΕΝ: Λεμεσός

Είναι Λειτουργός Νεολαίας στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας από τον Νοέμβριο 2016.Ασχολείται με τον συντονισμό και την ενθάρρυνση των εθελοντών στα Κέντρα Νεότητας με σκοπό την προώθηση της ευημερίας, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την συμμετοχή τους στην κοινωνία ως ενεργοί και ωφέλιμοι πολίτες.
Οργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα την φωτογραφία, τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ψηφιακή εικόνα. Είναι υπεύθυνη για την συγγραφή και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διοργανώνει ο οργανισμός.
Ως υπεύθυνη τομέα διαδικτύου και ενημέρωσης διαχειρίζεται τα κοινωνικά δίκτυα του οργανισμού και συμβάλει στην προώθηση δράσεων και ευκαιριών εκπαίδευσης σε Κύπρο και Ευρώπη.
Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην Κοινωνιολογία και Φωτογραφία.