Διάλυση Σωματείων. Πολύ σημαντική ενημέρωση

Διάλυση Σωματείων. Πολύ σημαντική ενημέρωση

Τελευταία Ανανέωση 09/10/2020. Ανανεώθηκε το έντυπο οικονομικού απολογισμού

Ανανέωση 05/10/2020. Προστέθηκε πρότυπο καταστατικό για ΚΝ Λάρνακας

ΠΡΟΣ: Σωματεία Κέντρα Νεότητας

Στις 27 Αυγούστου 2020 το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση ότι όσα σωματεία δεν έχουν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία θα διαγραφούν. Παράλληλα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου τα σωματεία των οποίων οι διαδικασίες βρίσκονται υπό εξέταση.

Η παρούσα κατάσταση όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, διαμορφώθηκε μετά από την ψήφιση νέων κανονισμών και την έκδοση νέων εντύπων και κανονισμών σωματείων Αυγούστου 2020 που αφορούν την εναρμόνιση σωματείων με την νομοθεσία.

Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις του ΚΟΚΕΝ στο Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα και  λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τα δεδομένα είναι τα ακόλουθα:

α) Για τα «υπό διαγραφή σωματεία» η καταληκτική ημερομηνία είναι 27/10/2020. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν πριν την ημερομηνία αυτή.

β) Τα Κέντρα Νεότητας πρέπει να προβούν στις απαραίτητες νέες ενέργειες που θα διασφαλίσουν την εναρμόνιση με τη νομοθεσία και την βιωσιμότητα τους.

γ) Όλες οι ενέργειες, γενικές συνελεύσεις, συμπλήρωση και υποβολή εντύπων θα πρέπει να γίνει από το ίδιο το σωματείο.

δ) Σύμφωνα με τη νομοθεσία την ευθύνη για την εναρμόνιση κάθε σωματείου έχει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του ΜΟΝΟ.

ε) Αν και ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) ενεργεί ως Συντονιστικό Σώμα για τα Κέντρα Νεότητας τα οποία το επιθυμούν έχουμε ενημερωθεί ότι οι λειτουργοί του οργανισμού απαγορεύεται να παραστούν σε γενική συνέλευση ή να υποβάλουν εκ μέρους οποιουδήποτε σωματείου έντυπά καθώς αυτό ίσως να θεωρηθεί ως προσπάθεια χειραγώγησης και επέμβαση στις εσωτερικές διαδικασίες του σωματείου.

στ) Η γραμματεία του ΚΟΚΕΝ θα βρίσκεται στη διάθεση σας τηλεφωνικά για ότι χρειαστείτε όμως τονίζουμε ότι τον τελευταίο λόγο και αποφάσεις έχουν οι έφοροι σωματείων.

ζ) Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο της επιλογής σας για να σας συμβουλεύσει.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε εδώ τον πίνακα που έχει ετοιμάσει ο ΚΟΚΕΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΚΕΝ 29092020

Εισηγούμαστε να συμβουλευτείτε και τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών πατώντας εδώ, ώστε να δείτε σε ποια κατηγορία σας έχει εντάξει το Υπουργείο Εσωτερικών.  

Οι ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβείτε εισηγούμαστε να είναι οι ακόλουθες:

 1. Να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και να διαβάσετε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εναρμόνιση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ σωματείων με τη νομοθεσία.
 2. Να ετοιμάσετε το μητρώο μελών του σωματείου σας με τα στοιχεία επικοινωνίας το οποίο θα πρέπει να έχει εγγεγραμμένα τουλάχιστον 20 άτομα. Ο ΚΟΚΕΝ έχει αποστείλει στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου (@cyprusyouth) σε όλα τα σωματεία το μητρώο μελών τους όπως αυτό έχει υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.Μπορείτε να ελέγξετε το email σας εδώ. Αν έχετε πρόβλημα με τον κωδικό σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί με την γραμματεία του ΚΟΚΕΝ για να τον επαναφέρουμε στις αρχικές ρυθμίσεις και να εκδοθεί νέος κωδικός πρόσβασης.Τα μητρώα μελών είναι ήδη δομημένα με βάση τις απαιτήσεις των εφόρων. Παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων και να κάνετε διορθώσεις όπου είναι απαραίτητο. Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε άτομο, ηλικίας 13 μέχρι 40 χρονών που αποδέχεται τους σκοπούς του Σωματείου. Νοείται ότι, για τα μέλη που δεν έχουν συμπληρωμένο το 18o έτος της ηλικίας τους και θα συμεριληφθούν στο μητρώο μελών απαιτείται η έγγραφη συναίνεση αυτών που έχουν τη γονική μέριμνα. Επίσης νοείται ότι αν τα μέλη είναι λιγότερα από 20 θα πρέπει να εγγραφούν νέα μέλη. Τα στοιχεία των μελών που χρειάζεται να περιλαμβάνονται μπορείτε να τα δείτε εδώ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 3. Να συγκαλέσετε το συντομότερο δυνατό Εκλογική – Καταστατική Γενική Συνέλευση. Αν επιθυμείτε μπορείτε να αξιοποιήσετε το πρότυπο που βρίσκεται εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 4. Να ετοιμάσετε το καταστατικό του σωματείου σας. Αν επιθυμείτε μπορείτε να αξιοποιήσετε το πρότυπο που βρίσκεται εδώ: ΔΕΙΓΜΑ_ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ_ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. Τα Κέντρα Νεότητας της Επαρχίας Λάρνακας ΜΟΝΟ εισηγούμαστε να αξιοποιήσουν το πρότυπο που βρίσκεται εδώ: ΔΕΙΓΜΑ_ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ_ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ_ΛΑΡΝΑΚΑ  Θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία που υπολείπονται κίτρινες γραμμές (γράψετε περιεκτικά την περιγραφή του λογότυπου σας στη πρώτη σελίδα. Για την ευκολία σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και στο παλιό σας καταστατικό το ίδιο άρθρο). Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο δικό σας καταστατικό. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Έφορο Σωματείων της Επαρχίας σας ο οποίος θα σας ενημερώσει αν χρειάζεται να υπογραφεί και από ποια άτομα.
 5. Να ετοιμάσετε τον οικονομικό απολογισμό του σωματείου σας. Αν επιθυμείτε μπορείτε να αξιοποιήσετε το πρότυπο που βρίσκεται εδώ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 6. Να κατεβάσετε, διαβάσετε και να συμπληρώσετε όπου/όταν είναι απαραίτητο τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης και τί χρειάζεται να γίνει σε αυτή. Τα πρακτικά αποτελούν τον ουσιαστικό οδηγό της διαδικασίας. Αν επιθυμείτε μπορείτε να αξιοποιήσετε το πρότυπο που βρίσκεται εδώ.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης:

 1. Είναι απαραίτητο να διοριστούν τρία άτομα εκτός των υποψηφίων για θέση στο διοικητικό συμβούλιο τα οποία θα λειτουργήσουν ως εφορευτική επιτροπή και θα υπογράψουν τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
 2. ΟΛΑ τα άτομα που θα συμμετέχουν στην γενική συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνονται στο μητρώο μελών του σωματείου και ο συνολικός αριθμός τους δεν πρέπει να είναι λιγότερο από το 75% του συνολικού αριθμού των μελών του σωματείου. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το απαραίτητό έντυπο παρόντων και να το υπογράψουν. Το έντυπό εδώ.ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 3. Να εκλέξετε το νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα συσταθεί σε σώμα. Ο ελάχιστος αριθμός πρέπει να είναι πέντε άτομα. Τα άτομα του νέου διοικητικού συμβουλίου να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το έντυπο που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το έντυπό εδώ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 4. Για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χρειάζεται θα υποβληθεί στον Έφορο Σωματείων πιστοποιητικό λευκού ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό ότι το μέλος δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου. Τα πιστοποιητικά θα εξασφαλιστούν από την Αστυνομία (μετά τη γενική συνέλευση). Το Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου έχει κόστος 20 ευρώ. Μπορείτε για τη δική σας ευκολία να εξουσιοδοτήσετε ένα άτομο για να λάβει τα πιστοποιητικά εκ μέρους όλων των ατόμων.
 1. Η Γενική συνέλευση να εγκρίνει/ επαναδιατυπώσει αν χρειάζεται το νέο καταστατικό του σωματείου. Σημειώνουμε ότι το καταστατικό μετά την υποβολή του στον Έφορο Σωματείων της Επαρχίας σας θα το μελετήσει και αν υπάρχουν σχόλια και αλλαγές θα σας ενημερώσουν για να τις κάνετε.
 2. Ο Πρόεδρος και ο γραμματέας του σωματείου να υπογράψουν και να σφραγίσουν την βεβαίωση ακίνητης ιδιοκτησίας.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Μετά τη Γενική Συνέλευση

 1. Όταν ολοκληρωθεί η συλλογή των εγγράφων εισηγούμαστε για σκοπούς τήρησης του αρχείου του Κέντρου Νεότητας ο γραμματέας να αναλάβει την ηλεκτρονική αποθήκευση τους (scan) σε ασφαλές και προσβάσιμο αρχείο. Όλα τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν αναγράφονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
 2. Ο πρόεδρος του σωματείου θα πρέπει να μεταβεί πριν τις 27/10/2020 στην επαρχιακή διοίκηση, τμήμα σωματείων και ιδρυμάτων και να υποβάλει όλα τα έντυπα σε πρωτότυπη μορφή. Θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 10 ευρώ ως αντίτιμο για την εξέταση της αίτησης εναρμόνισης και θα πρέπει να παραλάβει απόδειξη υποβολής.

Τονίζουμε ότι αρκετά Κέντρα Νεότητας έχουν ήδη έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται όμως μεγάλος αριθμός σωματείων δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια. 

 

Οι επιπτώσεις που θα έχουν τα σωματεία τα οποία δεν θα εναρμονιστούν με την νομοθεσία αναγράφονται στο νόμο και μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ

Οι θεσμικές υποχρεώσεις που θα έχει κάθε σωματείο το οποίο θα εναρμονιστεί με τη νομοθεσία αναγράφονται στο νόμο και μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ

Οι οικονομικές υποχρεώσεις που θα έχει κάθε σωματείο το οποίο θα εναρμονιστεί με τη νομοθεσία αναγράφονται στο νόμο και μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ

 

Καλή επιτυχία στη διαδικασία!

Παραμένουμε στη διάθεση σας,

Γραμματεία ΚΟΚΕΝ