ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας υπέγραψε στις 22 Απριλίου 2019 πρωτόκολλο συνεργασίας με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Κάτω Πολεμιδιών.

Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης των σχέσεων των δυο φορέων και της κοινής προσπάθειας για προώθηση της εκπαιδευτικής συνεργασίας, οι δυο φορείς συμφώνησαν την έναρξη συνεργασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Leave a Reply

Αρέσει σε %d bloggers: