Χώροι Νεολαίας Κέντρων Νεότητας

Στα πλαίσια της συνεχούς επικαιροποίησης του κατάλογου των χώρων νεολαίας που διαθέτουν τα Κέντρα Νεότητας σας ενημερώνουμε ότι αυτός έχει ολοκληρωθεί και παρατίθενται πιο κάτω. Είναι απαραίτητο τα Κέντρα Νεότητας να μπορούν αν χρειαστεί να διαθέτουν και τα ανάλογα έγγραφα για να υποστηρίξουν την κυριότητα, ενοικίαση ή χρήση του χώρου που διαθέτουν.

Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως το συντομότερο εξασφαλίσετε αυτά τα αποδεικτικά έγγραφα όπως περιγράφονται στον κατάλογο πιο κάτω και να είστε σε θέση να τα παρουσιάσετε αν χρειαστεί.

Ο ΚΟΚΕΝ αναγνωρίζοντας την δυσκολία σύνταξης και το κόστος ετοιμασίας νομικών εγγράφων έχει προχωρήσει στην ετοιμασία προτύπων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη μας. Τα πρότυπα προσφέρονται μόνο ως βοηθητικά και κάθε Κέντρο Νεότητας οφείλει να τα τροποποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες και δικές του απαιτήσεις.

Όλα τα πρότυπα έγγραφα και τον κατάλογο των Κέντρων Νεότητας ανά κατηγορία οικήματος που διαθέτει μπορείτε να τα κατεβάσετε πατώντας στον ανάλογο σύνδεσμο.

Κατηγορία Κέντρων Νεότητας

Είδος Εγγράφου που μπορεί να αξιοποιηθεί

1.      Κέντρα Νεότητας με ιδιόκτητο χώρο και τίτλο ιδιοκτησίας. 

Αφορά Κέντρα Νεότητας που αγόρασαν ή έκτισαν υποστατικό και το κτηματολόγιο έχει εκδώσει τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομα του Κέντρου Νεότητας.

Ο Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου. Εξασφαλίζεται από το κτηματολόγιο.

2.      Κέντρα Νεότητας με «ιδιόκτητο» χώρο αλλά χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας.

Αφορά Κέντρα Νεότητας που έκτισαν ή έλαβαν υποστατικό πριν από 20 τουλάχιστον χρόνια σε κρατική γη (κυρίως με χορηγία του Οργανισμού Νεολαίας και άλλων φορέων) αλλά το κτηματολόγιο δεν έχει εκδώσει τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομα του Κέντρου Νεότητας.

Ο Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου. Εξασφαλίζεται από το κτηματολόγιο.

Ή

Βεβαίωση από τον κοινοτάρχη/άλλη αρχή

(Πρότυπο έγγραφο 4)

3.      Κέντρα Νεότητας με ανεξάρτητο λυόμενο υποστατικό.  

Αφορά Κέντρα Νεότητας που διαθέτουν χώρο ο οποίος θεωρείται «δικός τους». Αποτελεί λυόμενο/προκατασκευασμένο υποστατικό το οποίο βρίσκεται συνήθως σε κρατική γη η οποία έχει παραχωρηθεί από κοινοτικά συμβούλια. Το κτηματολόγιο δεν έχει εκδώσει τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομα του Κέντρου Νεότητας.

Βεβαίωση από τον κοινοτάρχη/άλλη αρχή

(Πρότυπο έγγραφο 5)

4.      Κέντρα Νεότητας με ανεξάρτητο χώρο που τους έχει παραχωρηθεί για χρήση.

Αφορά Κέντρα Νεότητας που διαθέτουν χώρο ο οποίος θεωρείται «δικός τους» και έχει παραχωρηθεί προς χρήση από κοινοτικά συμβούλια, εκκλησία, πολεοδομία ή/και άλλες αρχές/ιδιώτες.

Βεβαίωση από τον κοινοτάρχη/κοινοτικό συμβούλιο

(Πρότυπο έγγραφο 1) ή (Πρότυπο έγγραφο 2)

5.      Κέντρα Νεότητας με χώρο εντός άλλου κτηρίου ο οποίος τους έχει παραχωρηθεί για χρήση.

Αφορά Κέντρα Νεότητας που διαθέτουν χώρο ο οποίος θεωρείται «δικός τους» και έχει παραχωρηθεί συνήθως από κοινοτικά συμβούλια εντός του οικήματος που στεγάζεται και το κοινοτικό συμβούλιο. 

Βεβαίωση από τον κοινοτάρχη/κοινοτικό συμβούλιο

(Πρότυπο έγγραφο 3)

6.      Κέντρα Νεότητας με χώρο το οποίο ενοικιάζουν από ιδιώτες.

Αφορά Κέντρα Νεότητας που διαθέτουν χώρο τον οποίο ενοικιάζουν.

Το ενοικιαστήριο συμβόλαιο του ακινήτου. Εξασφαλίζεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Κέντρα Νεότητας χωρίς χώρο.

Αφορά Κέντρα Νεότητας που δεν διαθέτουν χώρο αλλά δραστηριοποιούνται προς όφελος των νέων της κοινότητας. Συνήθως αξιοποιούν τους χώρους της κοινότητας.

Κανένα έγγραφο

Χώροι Νεολαίας Κέντρων Νεότητας

  1. Κέντρα Νεότητας με «ιδιόκτητο» χώρο αλλά χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας. Αφορά Κέντρα Νεότητας που έκτισαν ή έλαβαν υποστατικό πριν από 20 τουλάχιστον χρόνια σε κρατική γη (κυρίως με χορηγία του Οργανισμού Νεολαίας και άλλων φορέων) αλλά το κτηματολόγιο δεν έχει εκδώσει τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομα του Κέντρου Νεότητας.

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ ΜΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΧΝΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΥΒΙΔΩΝ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΠΡΙΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΔΑΣ

ΠΑΦΟΣ

  1. Κέντρα Νεότητας με ανεξάρτητο λυόμενο υποστατικό. Αφορά Κέντρα Νεότητας που διαθέτουν χώρο ο οποίος θεωρείται «δικός τους». Αποτελεί λυόμενο/προκατασκευασμένο υποστατικό το οποίο βρίσκεται συνήθως σε κρατική γη η οποία έχει παραχωρηθεί από κοινοτικά συμβούλια. Το κτηματολόγιο δεν έχει εκδώσει τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομα του Κέντρου Νεότητας.

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

  1. Κέντρα Νεότητας με ανεξάρτητο χώρο που τους έχει παραχωρηθεί για χρήση. Αφορά Κέντρα Νεότητας που διαθέτουν χώρο ο οποίος θεωρείται «δικός τους» και έχει παραχωρηθεί προς χρήση από κοινοτικά συμβούλια, εκκλησία, πολεοδομία ή/και άλλες αρχές/ιδιώτες.

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΡΙΝΟΥ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΑΝΙΑΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΟΦΟΥ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΙΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΛΑΜΙΟΥΣ

ΠΑΦΟΣ

  1. Κέντρα Νεότητας με ιδιόκτητο χώρο και τίτλο ιδιοκτησίας. Αφορά Κέντρα Νεότητας που αγόρασαν ή έκτισαν υποστατικό και το κτηματολόγιο έχει εκδώσει τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομα του Κέντρου Νεότητας.

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΥ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΘΟΙ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΥΝΤΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

  1. Κέντρα Νεότητας με χώρο το οποίο ενοικιάζουν από ιδιώτες. Αφορά Κέντρα Νεότητας που διαθέτουν χώρο τον οποίο ενοικιάζουν.

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΜΙΤΣΕΡΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

  1. Κέντρα Νεότητας με χώρο εντός άλλου κτηρίου ο οποίος τους έχει παραχωρηθεί για χρήση. Αφορά Κέντρα Νεότητας που διαθέτουν χώρο ο οποίος θεωρείται «δικός τους» και έχει παραχωρηθεί συνήθως από κοινοτικά συμβούλια εντός του οικήματος που στεγάζεται και το κοινοτικό συμβούλιο.

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΖΩΟΠΗΓΗΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΟΠΕΤΡΑΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΟΥ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΙΑΚΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΧΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΩΝ

ΠΑΦΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΤΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

ΠΑΦΟΣ

  1. Κέντρα Νεότητας χωρίς δεδομένο χώρο. Αφορά Κέντρα Νεότητας που δεν διαθέτουν χώρο αλλά δραστηριοποιούνται προς όφελος των νέων της κοινότητας. Συνήθως αξιοποιούν τους χώρους της κοινότητας.

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΒΑΡΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΥΜΕΝΙΟΣ ΠΑΧΝΑΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΙΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ