Χρηματοδότηση δράσεων μέσω του προγράμματος ”Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης”- Ενημερωτικά σεμινάρια

Ο Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, προτείνει μια σειρά από ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με τις δράσεις που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ).

Τα ΚΝ λόγω του ότι είναι ο κύριος φορέας θετικής επίδρασης στις κοινότητές τους, αποτελούν μια βασική ομάδα υλοποίησης σχεδίων αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Α.), χρηματοδοτεί δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι διαδικασίες αίτησης και χρηματοδότησης είναι πιο απλοποιημένες σε σχέση με τις υπόλοιπες δράσεις. Πολύ απλά, χρειάζεται μόνο μια ομάδα 5 νέων με όραμα για την κοινότητα ή την περιφέρειά τους ώστε να φέρουν την αλλαγή και να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους.

Μέσω μιας σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων θα απαντηθούν διάφορα ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα. Για όσους συμμετάσχουν στα σεμινάρια ενημέρωσης και θα θέλουν να υποβάλουν αίτηση, θα γίνουν και συναντήσεις ανατροφοδότησης τον Σεπτέμβριο (πριν δηλαδή την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου).

Μπορούν να συμμετάσχουν νέοι από κάθε ΚΝ χωρίς περιορισμό στον αριθμό.

Για τη σύνδεση και την παρακολούθηση των διαδικτυακών σεμιναρίων για τα Έργα Αλληλεγγύης χρειάζεται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή ένα έξυπνο τηλέφωνο που να μπορεί να τρέξει την εφαρμογή Zoom (https://zoom.us/).

Το κάθε σεμινάριο αποτελείται από δύο τηλε συναντήσεις, διάρκειας δύο περίπου ωρών.

Επιλέξτε σε ποιο από τα ακόλουθα θα θέλατε να συμμετέχετε:

  1. Τετάρτη, 8 & Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020, 18:30-20:30
  2. Σάββατο, 11 & Κυριακή, 12 Ιουλίου, 18:30-20:30
  3. Τετάρτη, 15 & Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020, 18:30-20:30
  4. Τετάρτη, 22 & Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020, 18:30-20:30

 

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: