Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας στα πλαίσια παροχής ευκαιριών προς τα μέλη του προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης, συμμετοχής και ανάπτυξης των νέων σε διάφορα θέματα που αφορούν τόσο τη λειτουργία των κέντρων νεότητας όσο και τη νεολαία γενικά.

Τα Κέντρα Νεότητας μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ποικίλων κατηγοριών εκπαίδευσης και ενημέρωσης για να προσφέρουν στα μέλη τους. Οι νέοι έχουν το δικαίωμα στην προσωπική ανάπτυξη, στη μάθηση, στην ενίσχυση της προσωπικότητάς τους, στην απόκτηση εμπειριών, στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, στην αναγνώριση των δυνατοτήτων τους και την αξιοποίηση αυτών.