Πρόγραμμα “Πρωτοβουλίες Νέων”

Στα πλαίσια της  συνεργασίας μεταξύ του ΟΝΕΚ και του ΚΟΚΕΝ, δημιουργήσαμε τον Ιούνιο του 2018 μια εσωτερική διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων»  που περιλαμβάνει διαδικασίες και προϋποθέσεις ώστε η διαδικασία σχεδιασμού δράσεων, υποβολής αιτήσεων, πραγματοποίησης και αξιολόγησης των δράσεων, να βελτιωθεί προς όφελος των Κέντρων Νεότητας μέσω ορθής διαδικασίας με διαφάνεια, ταχύτητα και ωφέλεια. 

Τα Κέντρα Νεότητας αποτελούν μέλη μιας ομάδας οργανώσεων νεολαίας η οποία διαθέτει ξεχωριστό ποσό το οποίο διατίθεται ως χορηγία από το πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων». Η συμμετοχή τους στην ομάδα προαπαιτεί τον αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση μεταξύ όλων των μελών της.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να είναι σαφές ότι το πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» αποσκοπεί σε δράσεις που οργανώνονται από νέους και έχουν ως στόχο τους νέους ή όσους περικλείουν ή συνδέονται με το «οικοδόμημα νεολαία». Στόχος είναι να βοηθήσουμε τα μέλη μας να υλοποιήσουν έργα και δράσεις οι οποίες να είναι ωφέλιμες τόσο για τα ίδια όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

Πριν υποβάλετε οποιαδήποτε αίτηση στο σύστημα είναι σημαντικό να μελετήσετε τον Οδηγό του Προγράμματος, το εγχειρίδιο χρηστών καθώς και το βίντεο παρουσίασης του λογισμικού.