Ευκαιρίες Κινητικότητας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας στα πλαίσια παροχής ευκαιριών προς τα μέλη του προσφέρει ευκαιρείες κινητικότητας των νέων

#NotYouToo– Prevention, Not Punishment

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας διοργάνωσε το σεμινάριο με θέμα τη Σεξουαλική Παρενόχληση. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, στις 7-9 Σεπτεμβρίου 2018,...
Read More