Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας στα πλαίσια παροχής ευκαιριών προς τα μέλη του προσφέρει ευκαιρείες κινητικότητας των νέων

“International Snowfall”- Μικρής Διάρκειας Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS)- Η Εμπειρία

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας- ΚΟΚΕΝ μέσω του δικτύου συνεργασιών του δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς νέους από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας...
Read More

2η Γενιά εθελοντών ΚΟΚΕΝ- “Life with Meaning”- Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS)

Παρουσίαση του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας- KOKEN Το ERASMUS+ είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Γενική Διεύθυνση της...
Read More