Παρουσίαση του Προγράμματος της ΕΕ «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV)

Οι λειτουργοί νεολαίας του οργανισμού μας Στέλιος Τζίβας και Δήμητρα Παπαδοπούλου παρακολούθησαν στις 16 και 22 Νοέμβριου αντίστοιχα στις ενημερωτικές παρουσιάσεις που διοργανώθηκαν  για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει το νέο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV).

Τις παρουσιάσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV) διοργάνωσαν το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων.

Η χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος CERV αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 ανέρχεται στα EUR1,55δις.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε οργανισμούς κοινωνίας των πολιτών, δημόσιες αρχές κ.ά. και προβλέπει τέσσερεις ειδικούς στόχους:

* Προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.

* Προώθηση της εμπλοκής και της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία.

* Καταπολέμηση της βίας, ιδίως κατά των παιδιών και των γυναικών.

* Προστασία και προώθηση των αξιών της ΕΕ.

Αρέσει σε %d bloggers: