Ο εθελοντισμός στην Κύπρο- “Be the change”- Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το mid- term evaluation training των EVS εθελοντών που διαμένουν τους τελευταίους μήνες στην Κύπρο και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορους μη- κυβερνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο και που η Εθνική Υπηρεσία ERASMUS+ Youth Κύπρου διοργανώνει.

Μεταξύ αυτών βρίσκονταν και οι τρεις εθελόντριες του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας- ΚΟΚΕΝ, Έλενα, Μαρία και Ζωή.

Σε αυτή τη συνάντηση, όλοι οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με τη διαμονή και εθελοντική εργασία τους στη Κύπρο. Συζήτησαν για την εξέλιξη τους, τις προκλήσεις που τυχόν αντιμετωπίζουν/ αντιμετώπισαν και πως τις χειρίστηκαν. Ακόμα, ενημερώθηκαν για μελλοντικές ευκαιρίες που παρέχονται από το πρόγραμμα Erasmus+ στα πλαίσια του τομέα της νεολαίας.

Επίσης, με αφορμή το φεστιβάλ του Septemberfest στη Λευκωσία, οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να βγουν έξω και να βοηθήσουν στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας στους νέους της Κύπρου. Αποκαλύπτοντας τις εμπειρίες τους, οι εθελοντές ήθελαν να δείξουν στους νεόυς από 18 έως 30 ετών τα οφέλη και τη σημασία του εθελοντισμού, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EuropeanVoluntaryService) δίνει τη δυνατότητα σε νέους υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική βάση, διάρκειας 2 έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθελοντές συμβάλουν στην εργασία των οργανώσεών τους, ασχολούμενοι με διάφορους τομείς όπως: παροχή πληροφόρησης σε νέους, το περιβάλλον, οι τέχνες και ο πολιτισμός, η κοινωνική ένταξη, η διαπολιτισμική μάθηση κλπ.

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, καλύπτονται στους εθελοντές τα εξής:

  • Έξοδα μετακίνησης
  • Έξοδα διαμονής
  • Έξοδα διατροφής
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  • Μηνιαίο επίδομα εθελοντή
  • Γλωσσική υποστήριξη
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης και αξιολόγησης δραστηριότητας
  • Με τη λήξη της εθελοντικής υπηρεσίας, παρέχεται το πιστοποιητικό Youthpass

Για περισσότερα σχετικά με ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας στην Ευρώπη μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας και τη λειτουργό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεογνωσία Πέτρου στο projects@cyprusyouth.org ή στο τηλέφωνο 22323260.

Αρέσει σε %d bloggers: