Ολοκλήρωση του προγράμματος ‘’Απόκτηση δεξιοτήτων για καθοδήγηση των νέων’’

Πραγματοποιήθηκαν την 1η και 3η Απριλίου στην Ακρούντα και Κυπερούντα αντίστοιχα δυο εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα την απόκτηση δεξιοτήτων για καθοδήγηση των νέων. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια διοργανώθηκαν από τα Κέντρα Νεότητας Ακρούντας, Κυπερούντας και Κυβίδων, σε συνεργασία με την Επαρχιακής Επιτροπής Κέντρων Νεότητας Λεμεσού.

Στόχος του προγράμματος ήταν να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να διαχειρίζονται προσωπικά ή επαγγελματικά διλλήματα, να ενεργούν και να αποδίδουν με τον βέλτιστο δυνατό́ τρόπο τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για τις ομάδες νέων τις οποίες διαχειρίζονται.

Μέσα από την χρήση μεθόδων μη τυπικής μάθησης και την πρακτική εξάσκηση, οι συμμετέχοντες εστίασαν στις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται για την καθοδήγηση νέων αλλά και ομάδων νεολαίας, στους τρόπους που μπορεί η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική και συζήτησαν το θεωρητικό υπόβαθρο, τα μοντέλα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη καθοδήγηση γενικότερα.

Το πρόγραμμα προσφέρθηκε σε νέους και νέες της Κύπρου δωρεάν, με την χορηγία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και την στήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας.

Αρέσει σε %d bloggers: