Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘’Απόκτηση δεξιοτήτων για καθοδήγηση των νέων’’

Πρόγραμμα ‘’Απόκτηση δεξιοτήτων για καθοδήγηση των νέων’’

Ο κύκλος των εκπαιδευτικών εργαστηρίων του οργανισμού μας, ολοκληρώθηκε για το έτος 2022 με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘’Απόκτηση δεξιοτήτων για καθοδήγηση των νέων’’, μεταξύ 17-18 Δεκεμβρίου 2022, με την συμμετοχή 30 νέων από όλη την Κύπρο. Tο πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, με την υποστήριξη του ΙΔΕΠ δια βίου μάθησης και του γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη.

Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοδήγησης στους νέους και η βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Αφορούσε άτομα τα οποία έχουν ηγετική θέση σε συμβούλια και επιτροπές ή αλληλοεπιδρούν σε εθελοντικές ομάδες νεολαίας ή εργάζονται με τη νεολαία (youth workers), με σκοπό την άμεση και έμμεση θετική επίδραση στον τρόπο διαχείρισης και αλληλεπίδρασης μεγάλου αριθμού νέων. Παράλληλα το πρόγραμμα επιδίωξε να επιφέρει θετικό όφελος σε ατομικό επίπεδο καθώς εφοδίασε τους συμμετέχοντες με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να διαχειρίζονται προσωπικά ή επαγγελματικά διλήμματα, να ενεργούν και να αποδίδουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και την χρήση ποικίλων μεθόδων μη τυπικής μάθησης οι συμμετέχοντες εστίασαν στις απαραίτητες δεξιότητες και χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την καθοδήγηση νέων αλλά και ομάδων νεολαίας και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος περιλάμβαναν μεταξύ άλλων: την αυτογνωσία, την συναισθηματική νοημοσύνη/διαχείριση συναισθημάτων, την ενσυναίσθηση/ενεργητική ακρόαση, γλώσσα του σώματος και ανάλυση των διαφορετικών τρόπων λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας.

Η υλοποίηση του προγράμματος έδωσε την ευκαιρία στους νέους και νέες που συμμετείχαν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούνται συστατικά στοιχεία για την αυτό-βελτίωση και την ανάπτυξη τόσο σε προσωπικό, όσο και σε ομαδικό πλαίσιο.

Αρέσει σε %d bloggers: