Οδηγίες για αντιμετώπιση θεμάτων κορωνoϊού COVID19 στα Κέντρα Νεότητας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας προτείνει κάποια βασικά μέτρα για αντιμετώπιση θεμάτων κορωνoϊού COVID19 απο τους εθελοντές των κέντρων νεότητας:

 1. Τοποθέτηση αλκοολούχων διαλυμάτων (με περιεκτικότητα αλκοόλης >60%) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε κάθε είσοδο του Κέντρου Νεότητας. Εάν ο μηχανισμός εισόδου είναι αυτόματος, τότε το διάλυμα μπορεί να τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά της εισόδου. Εάν κατά την είσοδο στο χώρο απαιτείται άνοιγμα της πόρτας με χερούλι, τότε συστήνεται εφαρμογή πλυσίματος των χεριών πριν και μετά την είσοδο στο χώρο με τοποθέτηση διαλυμάτων και από τις δύο πλευρές (έσω και έξω) της πόρτας του χώρου.
 2. Ανάρτηση στην είσοδο του χώρου της προειδοποιητικής πινακίδας που επισυνάπτεται στις οδηγίες.
 3. Σε όλους τους χώρους να υπάρχει συστηματικός και επαρκής αερισμός.
 4. Αποφυγή χρήσης κλιματιστικών συστημάτων.
 5. Σε χώρους θα πρέπει να τηρείται αναλογία έως ένα άτομο ανά 8 τ.μ.. Σε όλους τους χώρους νοείται ότι πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ όλων των ατόμων.
 6. Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό. Aν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα (πχ οινόπνευμα 70οC).
 7. Υποχρεωτική χρήση μάσκας στα άτομα. Η μάσκα τοποθετείται με την είσοδο στο χώρο και μετά από σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. Η απόρριψη της μάσκας γίνεται πριν την έξοδο από το χώρο σε κάδο με καπάκι που θα πρέπει να υπάρχει στην έξοδο κάθε χώρου. Μετά την αφαίρεσή της καθαρισμός των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα (πχ οινόπνευμα 70οC).
 8. Καθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (high touch surfaces) όπως τα πόμολα, όλα τα έπιπλα των γραφείων, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ με καθαριστικό διάλυμα (είτε αλκοολούχο διάλυμα είτε αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 1/99). Να γίνεται αυστηρά έλεγχος της καθαριότητας βάσει των παραπάνω.
 9. Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση της τουαλέτας και των επιφανειών του χώρου με καθαριστικά διαλύματα (αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 1/99).
 10. Κατά τη χρήση της τουαλέτας συστήνεται να κλείνει το καπάκι πριν τη χρήση φλοτέρ. Επίσης καθαρισμός των χεριών ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ τη χρήση/καθαρισμό της τουαλέτας.
 11. Να μην συνωστίζονται άτομα στους διαδρόμους και στις τουαλέτες.
 12. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στον χώρο επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων όπως θερμόμετρα, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, σακούλες απορριμμάτων, υγρά καθαρισμού επιφανειών.

Ύποπτο κρούσμα στο χώρο του Κέντρου Νεότητας

Ορίζονται ως Ομάδα διαχείρισης κρίσεων 3-4 άτομα, τα οποία θα αναλάβουν να εφαρμόσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα, τα παρόντα άτομα θα πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ενημερώσουν άμεσα την γραμμή του πολίτη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλέφωνο 1420 (24ωρο) δίνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες:

 • Όνομα και Επίθετο του ατόμου
 • Συμπτώματα του ατόμου
 • Διεύθυνση χώρου

Κατά την παρουσία του/της ασθενούς στον χώρο και μέχρι την μεταφορά του σε Ιατρικό Κέντρο, θα πρέπει:

 1. Να απομονωθεί το άτομο από τα υπόλοιπα άτομα.
 2. Αν εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (πυρετό και βήχα ή δύσπνοια) χορηγείται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.
 3. Αν υπάρχει φίλος ή φίλη του ατόμου, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει, πρέπει να χορηγηθεί σε αυτόν απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ατόμου (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
 4. Δώστε στα υπόλοιπα άτομα την οδηγία να αποφεύγεται η είσοδος στο χώρο του ατόμου.
 5. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται.
 6. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.
 7. Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία, με ηρεμία και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα του κάθε ατόμου.
 8. Σε περίπτωση μεταφοράς του εργαζομένου θα πρέπει να γίνει καθαριότητα και απολύμανση του χώρου.

Εξωτερικοί συνεργάτες και προμηθευτές

 1. Μείωση πρόσβασης των επισκεπτών εντός του χώρου. Τα αντικείμενα να αφήνονται στην είσοδο εκτός του χώρου.
 2. Χρήση plexiglass στον χώρο υποδοχής αν κρίνεται απαραίτητο
 3. Ενημέρωση ταχυμεταφορών ή διανομέων φαγητού ότι απαγορεύεται η είσοδος στον χώρο και πρέπει να παραμένουν στην είσοδο, εκτός χώρου
 4. Τοποθέτηση, κοντά στην είσοδο, κουτί για εισερχόμενη αλληλογραφία και πακέτων
 5. Οιανδήποτε παραλαβή δεμάτων πρέπει να γίνεται με γάντια
 6. Κάθε προμηθευτής που αναγκαστικά εισέρχεται στο χώρο να φορεί μάσκα και απολυμαίνει αμέσως τα χέρια του.

Τήρηση λοιπών μέτρων προστασίας

 1. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
 2. Κάλυψη του στόματος και της μύτης με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντηλο κατά το βήχα ή φτέρνισμα, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
 3. Αποφυγή στενής επαφής (απόσταση 1-2 μέτρα) με άτομα που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.
 4. Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 ́ ́, πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
 5. Να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός κατά τη σίτιση – διαλείμματα σε χώρους όπως κυλικεία.

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: