Θέση “Λειτουργός Νεολαίας” στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας ανακοινώνει ότι γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για θέση “Λειτουργός Νεολαίας” σε Λευκωσία ή/και Λεμεσό. Η αίτηση  πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικα μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2020.

Oι κύριες και απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής καθορίζονται ως εξής:

 1. Ο υποψήφιος/υποψήφια να είναι θετικό άτομο με προθυμία για επικοινωνία, μάθηση και προσφορά.
 2. Ο υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να έχει αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία σε θέματα νεολαίας και εθελοντισμού.
 3. Ο υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να διαθέτει δικό του όχημα το οποίο θα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της εργασίας. Καλύπτονται οδοιπορικά έξοδα.
 4. Ο υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εργαστεί πέραν του συνηθισμένου πενθήμερου ωραρίου.
 5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Κύρια καθήκοντα – ευθύνες συντονιστή Κέντρων Νεότητας:

 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Κέντρων Νεότητας και των δραστηριοτήτων τους.
 • Ο Λειτουργός Νεολαίας θα έχει ως έδρα τα επαρχιακά γραφεία του ΚΟΚΕΝ στη Λευκωσία ή/και Λεμεσό. Όταν χρειάζεται, επισκέπτεται τα Κέντρα Νεότητας  συνήθως τις βραδινές ώρες ή/και Σαββατοκύριακα ανάλογα με την διαθεσιμότητα πραγματοποίησης των συναντήσεων με τα μέλη των Κέντρων Νεότητας.
 • Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας, Κέντρα Νεότητας και διαδικασίες του ΚΟΚΕΝ μπορείτε να συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΟΚΕΝ.

Μισθοδοσία:

Οι ΕΤΗΣΙΕΣ ακαθάριστες απολαβές για τη θέση «Λειτουργός Νεολαίας» κυμαίνονται μεταξύ €13,500 – €14,500.

Επιπρόσθετα προσόντα που αποτελούν πλεονέκτημά

 1. Εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 2. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Word, Excel, Outlook).
 3. Πρακτική συμμετοχή η/και οργάνωση σε ευρωπαϊκά εθελοντικά προγράμματα.
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ευαισθησία σε θέματα νεολαίας, δημοσίων σχέσεων.
 5. Συμμετοχή ως μέλος σε Κέντρο Νεότητας.
 6. Να εμπίπτει στα κριτήρια συμμετοχής σε σχέδια κατάρτισης/στελέχωσης της ΑΝΑΔ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Όσοι υποψήφιοι/υποψήφιες θα αξιολογηθούν θετικά με βάση τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί, θα καλεστούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να συμμετέχουν σε γραπτή έρευνα/αξιολόγηση η οποία θα καθορίσει τον τελικό κατάλογο υποψηφίων.

Όσοι υποψήφιοι/υποψήφιες θα αξιολογηθούν θετικά στη γραπτή έρευνα/αξιολόγηση, θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα – πρόσκληση για να προσέλθουν σε προσωπική συνέντευξη σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Σημείωση: Ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει ξανά αίτηση για εργοδότηση στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας και ενδιαφέρονται για διεκδίκηση της θέσης παρακαλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση με βάση τα δεδομένα της παρούσας θέσης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΚΕΝ Λεμεσού στο 25 346840.