Ένας Οργανισμός

Πενήντα τρία χρόνια προσφοράς!

KOKEN

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας, ο ΚΟΚΕΝ όπως είναι ευρύτερα γνωστός, είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός νεολαίας (ΜΚΟ) στην Κύπρο. Αποτελεί τον κεντρικό συντονιστικό φορέα των κέντρων νεότητας Παγκύπρια και ιδρύθηκε το 2008, τη στιγμή που διαπιστώθηκε η ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμού των Κέντρων Νεότητας.

Προηγουμένως, τα κέντρα νεότητας ήταν κάτω από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Κέντρων Νεότητας (ΠΣΕΚΝ), κάτω από το φορέα νεολαίας πιο πριν και κάτω από τις υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παλαιότερα.

O ΚΟΚΕΝ είναι ίσως, η αρχαιότερη οργάνωση νεολαίας καθώς η ίδρυση των Κέντρων Νεότητας άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Μάθετε περισσότερα

Η νεολαία ως Εθνική Πολιτική

Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Σε κάθε εποχή και κοινωνία οι νέοι συνδέονται με τη βιολογική περίοδο μετάβασης από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή. Ιδιαιτέρως σημαντικές είναι οι ψυχολογικές και κοινωνικές διαδικασίες για τη μετάβαση αυτή, η οποία εκλαμβάνεται συνήθως με όρους διαφοροποίησης και αντίθεσης της νέας γενιάς προς τις παλαιότερες. Διαχρονικά, διαπιστώνεται ότι ο νεανικός πληθυσμός φαίνεται να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα γνωρίσματα και εγγενείς τάσεις (όπως αυτές του πειραματισμού, του αυθορμητισμού, της περιέργειας, της επαναστατικότητας, της αστάθειας, της άγνοιας κινδύνου κοκ).

Εθελοντισμός | Εκπαίδευση | Δημιουργικότητα

Προτεραιότητες

Ο Οργανισμός εργάζεται και καθοδηγείται με βάση την Εθνική́ Στρατηγική́ για τη Νεολαία (ΕΣΝ) 2017-2022 η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου με την σημαντική συμβολή του ΚΟΚΕΝ. Παράλληλα, ως οργανισμός ο ΚΟΚΕΝ, προσαρμόζεται και στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητες των μελών του. Η ΕΣΝ δημιουργήθηκε στη βάση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία και ως εκ τούτου έχει τα ακόλουθα κύρια πεδία δράσης:
  • Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα
  • Κοινωνική Ενσωμάτωση
  • Συμμετοχή
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Υγεία και Ευεξία
  • Εθελοντισμός
  • Νέοι και Κόσμος
  • Δημιουργικότητα και Πολιτισμός
Προσφορά | Ανάπτυξη | Ευημερία

Αποστολή

Ως ΜΚΟ ο ΚΟΚΕΝ προσανατολίζεται στην παροχή υπηρεσιών και αναπτυξιακής βοήθειας, είτε προς όφελος των μελών είτε άλλων ομάδων του πληθυσμού. Πιστεύοντας σε συγκεκριμένες βασικές κοινωνικές αρχές δομούνται δραστηριότητες προκειμένου να επιφέρουν ανάπτυξη στις κοινότητες που υπηρετούν.  Ο ΚΟΚΕΝ αποτελεί μία οργάνωση που γενικά εργάζεται για την παροχή βοήθειας και ευημερίας στην κοινωνία.  Ένας ΜΚΟ αφοσιωμένος να βελτιώσει την ποιότητας της ζωής των νέων σε επαρχιακές ή αστικές περιοχές.

Συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των νέων της Κύπρου σε διάφορα θέματα.  Σε συνεργασία με τα μέλη του, κυβερνητικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, ο ΚΟΚΕΝ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων ενίσχυσης των νέων.