English

Ένας Οργανισμός

Πενήντα χρόνια προσφοράς!

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας, ο ΚΟΚΕΝ όπως είναι ευρύτερα γνωστός, είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός νεολαίας (ΜΚΟ) στην Κύπρο. Αποτελεί τον κεντρικό συντονιστικό φορέα των κέντρων νεότητας Παγκύπρια και ιδρύθηκε το 2008, τη στιγμή που διαπιστώθηκε η ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμού των Κέντρων Νεότητας.

Προηγουμένως, τα κέντρα νεότητας ήταν κάτω από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Κέντρων Νεότητας (ΠΣΕΚΝ), κάτω από το φορέα νεολαίας πιο πριν και κάτω από τις υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παλαιότερα.

O ΚΟΚΕΝ είναι ίσως, η αρχαιότερη οργάνωση νεολαίας καθώς η ίδρυση των Κέντρων Νεότητας άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Μάθετε περισσότερα

Επαρχιακές Επιτροπές

Συντονιστικό Σώμα

Δομημένος σε πέντε επαρχίες-περιφέρειες, ο ΚΟΚΕΝ μπορεί να συντονίζει και να παρακολουθεί την πρόοδο των μελών του μέσα από τις διαδικασίες που τα ίδια τα μέλη θεσπίζουν με τη λειτουργία των επαρχιακών – περιφερειακών επιτροπών. 

Όλα τα μέλη του ΚΟΚΕΝ, μετέχουν στην επιτροπή της επαρχίας – περιφέρειας τους, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό την άμεση ενημέρωση, συγκρότηση, αλληλεγγύη και υποστήριξη.

Σήμερα στον ΚΟΚΕΝ υπάρχουν και λειτουργούν οι:

 • Επαρχιακή Επιτροπή ΚΟΚΕΝ Λεμεσού
 • Επαρχιακή Επιτροπή ΚΟΚΕΝ Λευκωσίας – Κερύνειας
 • Επαρχιακή Επιτροπή ΚΟΚΕΝ Πάφου
 • Περιφερειακή Επιτροπή ΚΟΚΕΝ Μόρφου
 • Επαρχιακή Επιτροπή ΚΟΚΕΝ Λάρνακας – Αμμοχώστου

Πειθαρχική Επιτροπή

Λογοδοσία και Ακαιρεότητα

Η πειθαρχική επιτροπή του οργανισμού επιλαμβάνεται εσωτερικών θεμάτων λογοδοσίας και ακεραιότητας των μελών του οργανισμού.

Αποτελείται από 3 άτομα τα οποία εκλέγονται από την ολομέλεια της γενικής συνέλευσης. Στόχος και σκοπός τους είναι να προσφέρουν τις συμβουλευτικού κυρίως τύπου υπηρεσίες τους προς τα μέλη του ΔΣ, και να παρεμβαίνουν κατόπιν εντολής αλλά και αυτεπάγγελτα προασπίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του οργανισμού και των μελών του.

Τα μέλη της πειθαρχικής επιτροπής για την περίοδο 2017-2021 είναι:

Ρένος Κυριακίδης, Θεοδώρα Παναγή και Αντρέας Λατζίας

Αρχή της εναλλαξιμότητας

Η θητεία όλων των μελών είναι διετής. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να υπηρετήσει στην ίδια θέση για περισσότερο από δύο συνεχόμενες θητείες.

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Οργανισμός διοικείται από Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από είκοσι ένα άτομα ως ανώτατο συνολικό αριθμός μελών και αποτελείται από:

 1. τέσσερα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας)
 2. τους δύο εκπρόσωπους της εκάστοτε σε ισχύ Επαρχιακής/περιφερειακής Επιτροπής με μέγιστο συνολικό αριθμό τα δεκατέσσερα άτομα και αναλογεί ως,
 • Λευκωσία, Δύο άτομα
 • Λεμεσός, Δύο άτομα
 • Λάρνακα, Δύο άτομα
 • Πάφος, Δύο άτομα
 • Αμμόχωστος, Δύο άτομα
 • Κερύνεια, Δύο άτομα
 • Μόρφου, Δύο άτομα
 1. τον εκάστοτε ένα αντιπρόσωπο του οργανισμού στο European Confederation of Youth Clubs αν υφίσταται,
 2. τον πρόεδρο της πειθαρχικής επιτροπής ο οποίος διορίζεται ομόφωνα χωρίς δικαίωμα ψήφου,
 3. ένα ακόμη άτομο το οποίο διορίζεται ομόφωνα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι μέχρι 35 ετών κατά τη μέρα της εκλογής τους. Κατ εξαίρεση οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας μπορούν να είναι και μέχρι 40 ετών κατά τη μέρα της εκλογής τους.

Προσφορά | Ανάπτυξη | Ευημερία

Αποστολή

Ως ΜΚΟ ο ΚΟΚΕΝ προσανατολίζεται στην παροχή υπηρεσιών και αναπτυξιακής βοήθειας, είτε προς όφελος των μελών είτε άλλων ομάδων του πληθυσμού. Πιστεύοντας σε συγκεκριμένες βασικές κοινωνικές αρχές δομούνται δραστηριότητες προκειμένου να επιφέρουν ανάπτυξη στις κοινότητες που υπηρετούν.  Ο ΚΟΚΕΝ αποτελεί μία οργάνωση που γενικά εργάζεται για την παροχή βοήθειας και ευημερίας στην κοινωνία.  Ένας ΜΚΟ αφοσιωμένος να βελτιώσει την ποιότητας της ζωής των νέων σε επαρχιακές ή αστικές περιοχές.

Συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των νέων της Κύπρου σε διάφορα θέματα.  Σε συνεργασία με τα μέλη του, κυβερνητικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, ο ΚΟΚΕΝ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων ενίσχυσης των νέων.  Ο ΚΟΚΕΝ, προσφέρει ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό στο θεσμό των ΚΝ ώστε να συνεχίσουν το πολυδιάστατο έργο τους για πνευματική καλλιέργεια και υγιή ανάπτυξη των νέων της Κύπρου.

Εθελοντισμός | Εκπαίδευση | Δημιουργικότητα

Προτεραιότητες

Ο Οργανισμός εργάζεται και καθοδηγείται με βάση την Εθνική́ Στρατηγική́ για τη Νεολαία (ΕΣΝ) 2017-2022 η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου με την σημαντική συμβολή του ΚΟΚΕΝ. Παράλληλα, ως οργανισμός ο ΚΟΚΕΝ, προσαρμόζεται και στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητες των μελών του. Η ΕΣΝ δημιουργήθηκε στη βάση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία και ως εκ τούτου έχει τα ακόλουθα κύρια πεδία δράσης:
 • Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα
 • Κοινωνική Ενσωμάτωση
 • Συμμετοχή
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Υγεία και Ευεξία
 • Εθελοντισμός
 • Νέοι και Κόσμος
 • Δημιουργικότητα και Πολιτισμός