Κέντρο Νεότητας Τεμπριάς

Επαρχία Μόρφου

Διοικητικό Συμβούλιο

Σάββα Ανδρέας, Πρόεδρος

Φωκά  Νίκος, Αντιπρόεδρος

Σάββα Ιωάννα, Γραμματέας

Ερμόλαος Ερμολάου, Ταμίας

Γεωργίου Στέλιος, Μέλος

Περιγραφή θα αναρτηθεί σύντομα.

Νέα, δράσεις και εκδηλώσεις