Κέντρο Νεότητας Τεμπριάς

Επαρχία Μόρφου

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΑΒΒΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΦΩΚΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΥ

ΜΕΛΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Περιγραφή θα αναρτηθεί σύντομα.

Νέα, δράσεις και εκδηλώσεις