Κέντρο Νεότητας Σκαρίνου

Επαρχία Λάρνακα - Αμμόχωστος

Διοικητικό Συμβούλιο

Χριστοφόρου Αβραάμ, Πρόεδρος

Σάββα Σάββας, Αντιπρόεδρος

Γεωργίου Μιχάλης, Γραμματέας

Αλεξάνδρου Φλώρης, Ταμίας

Σάββα Μαρία, Μέλος

Το Κέντρο Νεότητας Σκαρίνου ιδρύθηκε το 1995.  Ενεγράφη  στον κατάλογο των σωματείων με την επωνυμία «Σωματείο Κέντρο Νεότητας Σκαρίνου» στις 27 Νοεμβρίου 2013.  Απαριθμεί σήμερα περίπου 40 μέλη ηλικίας 13-35 χρονών.

Αποτελεί μια εθελοντική ομάδα που έχει ως στόχο την υγιή απασχόληση των νέων και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά.  Συμμετέχει και διοργανώνει εκδηλώσεις σε κοινοτικό, επαρχιακό και παγκύπριο επίπεδο.

Είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής (ΕΕ) ΚΟΚΕΝ Λάρνακας-Αμμοχώστου και του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας.

Νέα, δράσεις και εκδηλώσεις