Κέντρο Νεότητας "Προμηθέας" Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας

Επαρχία Λευκωσίας-Κερύνειας

Διοικητικό Συμβούλιο

Καλαθά Λουκία, Πρόεδρος

Χρίστου Ελευθερία, Αντιπρόεδρος

Ευριβιάδου Ραφαέλλα, Γραμματέας

Ιωάννου Κατερίνα, Ταμίας

Ιωάννου Σάββα, Μέλος

Ο Άγιος Αμβρόσιος ήταν ένα από τα προοδευτικά χωριά της Κύπρου, όπου είχε συνεργατικά ιδρύματα, εξατάξιο γυμνάσιο, κινηματογράφο και άλλα σύγχρονα υποστατικά. Σ’ αυτή την προοδευτική κοινότητα, οι νέοι του χωριού ήθελαν το δικό τους στέκι για να μαζεύονται, να συζητούν, να διασκεδάζουν και να οργανώνουν τις δικές τους εκδηλώσεις. Έτσι, με ιδιωτική πρωτοβουλία ίδρυσαν το πρώτο Κέντρο Νεότητας σε ολόκληρη την Κύπρο, το 1966.

Με τη δημιουργία του ΚΝ, οι νέοι του χωριού ήθελαν να αποκτήσουν φωνή στα δρώμενα του χωριού και ιδιαίτερα στον ευπρεπισμό και ανάπλαση του χώρου γύρω από την εκκλησία. Τον Οκτώβριο του 1967, υπογράφεται το πρώτο καταστατικό του Κέντρου. Το κέντρο νεότητας εγγράφεται κάτω από τον Περί Λέσχεων Νόμο. Σταδιακά, πέρασε, υπό την επίβλεψη του Γραφείου Ευημερίας, του Φορέα Νεολαίας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Από το 2008 είναι μέλος του Κυπριακού οργανισμού Κέντρων Νεότητας.

Οι νεαροί Αγιαμβροσίτες έδωσαν την ονομασία ΚΝ «Προμηθέας» γιατί όπως ο Προμηθέας έκλεψε την φωτιά από τους θεούς του Ολύμπου και την έφερε στους ανθρώπους της γης, έτσι και οι νέοι με αυτή την ονομασία ήθελαν να δηλώσουν ότι μια νέα αρχή ξεκινά για τους νέους της Κύπρου. Με την ίδρυση του, το ΚΝ, έγραψε ένα πολύ προσεγμένο καταστατικό όπου άρθρα του περιλαμβάνονται και σήμερα στο καταστατικό των ΚΝ της Κύπρου. Λόγω της μη ύπαρξης κατάλληλης νομοθεσίας η οποία να διέπει τη λειτουργία των ΚΝ εγγράφηκε ως νομικό πρόσωπο στον Έπαρχο Κερύνειας με βάση των περί Λεσχών Νόμο. Μέχρι το 1974, ιδρύθηκαν συνολικά πέντε ΚΝ και το κράτος θέσπισε νομοθεσία για τη λειτουργία τους.

Το ΚΝ, μέχρι το 1974, ανέπτυξε πλούσια δράση σε διάφορους τομείς της κοινότητας συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική ανάπτυξη της κοινότητας αλλά και σε θρησκευτικές και εθνικές γιορτές. Μερικές από τις ομάδες που διατηρούσε το ΚΝ ήταν η θεατρική, η χορευτική και η ποδοσφαιρική. Ο «Προμηθέας» επαναδραστηριοποιήθηκε μετά την εισβολή το 1978. Σήμερα ο «Προμηθέας» δεν είναι μόνο το πρώτο ΚΝ που ιδρύθηκε στην Κύπρο αλλά και το μόνο εν δράσει από την κατεχόμενη Κύπρο.

Νέα, δράσεις και εκδηλώσεις