Κέντρο Νεότητας Πελενδριού

Επαρχία Λεμεσού

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ ΠΙΛΛΑΚΟΥΡΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΦΙΤΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΜΕΛΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Περιγραφή θα αναρτηθεί σύντομα.

Νέα, δράσεις και εκδηλώσεις