Κέντρο Νεότητας Νικηταρίου

Επαρχία Μόρφου

Διοικητικό Συμβούλιο

Τσιάρτα Αντιγόνη, Πρόεδρος

Δημήτριου Κυριάκος, Αντιπρόεδρος

Τσιάρτα Χριστιανά, Γραμματέας

Θεοδούλου Νεόφυτος, Ταμίας

Αλέξανδρου Παναγιώτης, Μέλος

Δημήτριου Λάμπρος, Μέλος

Χριστοφόρου Γιώργος, Μέλος

Το Κέντρο Νεότητας Νικητάρι ιδρύθηκε το 2009 μετά από πρωτοβουλία και ενέργειες μιας ομάδας νέων του χωριού που στέγασαν τα όνειρα τους στο παλιό δημοτικό σχολείο. Η κίνηση αυτή αποσκοπούσε στην ένωση των νέων της κοινότητας μέσω της συμμετοχής τους στα κοινωνικά δρώμενα, τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων και την προσφορά υγιούς απασχόλησης στη νεολαία γενικά.

Από τη σύσταση του, το κέντρο νεότητας έχει αναλάβει την οργάνωση των χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών εκδηλώσεων της κοινότητας, φέρνοντας τους νέους πιο κοντά και δίνοντας χαρά στους κατοίκους του χωριού. Επίσης, προσφέρει ειδικά σεμινάρια ενίσχυσης δεξιοτήτων για τους νέους αλλά και σεμινάρια ενημέρωσης σχετικά με θέματα που απασχολούν την κοινωνία και το περιβάλλον. Παράλληλα στοχεύει και στη ψυχαγωγία των νέων με την οργάνωση εκδρομών.

Νέα, δράσεις και εκδηλώσεις