Κέντρο Νεότητας Ζωοπηγής

Επαρχία Λεμεσού

Διοικητικό Συμβούλιο

Χαραλάμπους Χαράλαμπος, Πρόεδρος

Χαραλάμπους Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

Αναΐτη Έλλη, Γραμματέας

Αριστοτέλους  Άντρια, Ταμίας

Γιατρού Φάνη, Μέλος

Περιγραφή θα αναρτηθεί σύντομα.

Νέα, δράσεις και εκδηλώσεις