Κέντρο Νεότητας Αγρού-YEU Cyprus

Η ανάπτυξη συνεργασιών με οργανώσεις νεολαίας με κοινό όραμα αποτελεί βασική προτεραιότητα του Κέντρο Νεότητας Αγρού. Στα πλαίσια της ανάπτυξης σχέσεων και δεξιοτήτων για τους Νέους, φιλοξενήθηκαν στον Αγρό το YEU Cyprus και τα μέλη του ΚΝ με τα μέλη του οργανισμού αντάλλαξαν απόψεις, γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με θέματα που αφορούν άμεσα τους Νέους και την κοινωνία της Κύπρου. Οι εκπαιδεύσεις έγιναν μέσω της μεθόδου της μη τυπικής μάθησης και ενημερωτικών παρουσιάσεων. 

 

Αρέσει σε %d bloggers: