Κέντρα Νεότητας

Εθελοντικές, αυτόνομες οργανώσεις που δημιουργούνται από τους νέους για τους νέους

Τα Κέντρα Νεότητας είναι οργανώσεις νέων που παρέχουν ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας στους νέους και είναι ανοιχτά σε όλη τη νεολαία. Ως εθελοντικές, αυτόνομες οργανώσεις που δημιουργούνται από τους νέους για τους νέους, στεγάζουν όχι μόνο τη ζωντάνια, τη δημιουργικότητα, τα ταλέντα και τη φαντασία τους, αλλά και τις ανησυχίες και προβληματισμούς τους. 

Η ύπαρξη των Κέντρα Νεότητας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία καθώς τα μέλη, μέσω της συμμετοχής και της δράσης τους, έχουν επαφή με υγιείς και ωφέλιμες δραστηριότητες.  Μεταξύ άλλων, αναπτύσσουν την ωριμότητά τους, καλλιεργούν την υπευθυνότητα, αναλαμβάνουν διοικητικές ευθύνες, συντονίζουν δραστηριότητες και διαχειρίζονται ανθρώπινες σχέσεις.  Η νεολαία των Κέντρα Νεότητας αξιοποιεί δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο αφού ασχολείται με τον αθλητισμό, τις τέχνες και την κοινωνική προσφορά.  Η ενδυνάμωση της προσωπικότητας των νέων και το γεγονός ότι εργάζονται οργανωμένα για την υλοποίηση στόχων, αποτελούν από τα σημαντικότερα επιτεύγματά των Κέντρα Νεότητας.