Θέση εργασίας

Δύο θέσεις «Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας προκηρύσσει δύο (2) θέσεις «Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης.

Τα άτομα που ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για εργασία όχι αργότερα από τις 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι θέσεις οι οποίες προσφέρονται είναι δύο.  Μία για το γραφείο Λεμεσού και μία για το γραφείο Λευκωσίας. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα έχουν την ευχέρεια να εργάζονται αν το επιθυμούν και μέσω τηλεργασίας.

Oι κύριες και απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής καθορίζονται ως εξής:

Ο υποψήφιος/υποψήφια

 • Να επιθυμεί να εργαστεί με πάθος για τη νεολαία.
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων: Οικονομικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Πολιτικές επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις ή άλλο σχετικό θέμα (Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ο οποίος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ικανότητα παρουσίασης των θεμάτων που θα του/της ανατίθενται σε άπταιστα προφορικά και γραπτά κείμενα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπομονή και ευθυκρισία. Προθυμία να ταξιδεύει.
 • Γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού της πλατφόρμας υποβολής ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Συμβάλλει στη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες και ιδιαίτερα καλή γνώση της επεξεργασίας κειμένων, ηλεκτρονικών φύλλων και παρουσιάσεων.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.

Κύρια καθήκοντα – ευθύνες:

 • Διαχείριση και διεκπεραίωση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο ΚΟΚΕΝ.
 • Μελέτη προτάσεων και προσκλήσεων για συμμετοχή του ΚΟΚΕΝ σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Συγγραφή, ετοιμασία και υποβολή προτάσεων εκ μέρους του ΚΟΚΕΝ σε προσκλήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Διατήρηση και ανάπτυξη δικτύου συνεργατών στην Κύπρο και διεθνώς για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Επιπρόσθετα προσόντα που αποτελούν πλεονέκτημά:

 1. Θα αποτελεί πλεονέκτημα διετής τουλάχιστον εμπειρία, στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αποκτήθηκε, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, μέσω πλήρους απασχόλησης στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ο όρος «διαχείριση» περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο συντονισμό του κύκλου ζωής και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή Σχεδίων από την υποβολή της αίτησης μέχρι την υποβολή της τελικής έκθεσης, περιλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης).
 2. Να εμπίπτει στα κριτήρια συμμετοχής σε σχέδια κατάρτισης/στελέχωσης της ΑΝΑΔ ή/και άλλων δημόσιων φορέων

Απολαβές:

Προσφέρονται απολαβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Υποβολη Αιτησης

 

Όσοι υποψήφιοι/υποψήφιες θα αξιολογηθούν θετικά με βάση τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί, θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα – πρόσκληση σε προσωπική συνέντευξη σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Σημείωση: Ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει ξανά αίτηση για εργοδότηση στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας και ενδιαφέρονται για διεκδίκηση της θέσης παρακαλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση με βάση τα δεδομένα της παρούσας θέσης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά αν επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας στο come@cyprusyouth.org.