Ευρω-Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας: Βιώσιμη Συμμετοχή και Ενεργός Πολιτότητα (Euro-Med Youth Forum: Sustainable Participation & Active Citizenship)

Η Λειτουργός Νεολαίας Σώτια Ανδρέου εκπροσώπησε τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας στο πρώτο Ευρω-Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας (Euromed Youth Forum) με θέμα «Βιώσιμη Συμμετοχή και Ενεργός Πολιτότητα» (Sustainable Participation & Active Citizenship), που διεξήχθη στη Λάρνακα από τις 18 μέχρι τις 22 Απριλίου 2018.

60 νέα άτομα από 16 χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου και 60 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Κύπρου οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Young European Ambassadors του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συναντήθηκαν για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τη συμμετοχή, την πολιτότητα και τη δημοκρατία.  Στόχος η προώθηση της συμμετοχής και της ενεργούς πολιτότητας των νέων από τις συγκεκριμένες χώρες, όπως αυτή ορίζεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία 2010-2018, και η ευαισθητοποίησή τους γύρω από τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στον σημαντικότατο γεωπολιτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος, ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα αποτέλεσε μια προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου.

Διοργανώθηκε από τον Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο (European Parliament Office in Cyprus),το Salto EuroMed, το Europe Direct Information Centre in Larnaca, το Δήμο Λάρνακας και τις Εθνικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, Ιταλίας και Πορτογαλίας.  Το φόρουμ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+: Νεολαία (Erasmus+ Youth Cyprus).

#euromedyouth

Αρέσει σε %d bloggers: