Ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης: “Σχέδια αλληλεγγύης”

Είσαι νέος ηλικίας 18-30 χρονών και ασχολείσαι με τον εθελοντισμό;

Χρειάζεσαι χρηματοδότηση για να υλοποιήσεις μια ιδέα στην κοινότητα σου;

To ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης σου δίνει την ευκαιρία για να εκπληρώσεις τα  όνειρα σου!

Έχεις μια ιδέα; Μπορείς να την μοιραστείς με 5 νέους και  να ενημερωθείς πιο κάτω για τα βασικά βήματα  υλοποίησης.

 

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος και τι δράσεις επιχορηγεί;

Προσφέρει σε ομάδες νέων που αποτελούνται από τουλάχιστον πέντε άτομα την ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη, να αναλάβουν ευθύνη και να επιφέρουν θετική αλλαγή στις τοπικές τους κοινότητες. Το σχέδιο πρέπει να έχει συγκεκριμένο θέμα το οποίο επιθυμούν να εξερευνήσουν από κοινού τα μέλη της ομάδας, και μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένες καθημερινές δραστηριότητες που εμπλέκουν όλους τους συμμετέχοντες. Τα σχέδια Αλληλεγγύης πρέπει να είναι τοπικά αλλά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών αξιών, μέσα από την αντιμετώπιση ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

 

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρώ για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Να είσαι Κύπριος πολίτης, να ανήκεις στην ηλικιακή ομάδα 18-30 και να είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς με άλλους νέους για την υλοποίηση ενός έργου με όφελος προς την κοινότητα.

 

Ποιο είναι το  χρονικό διάστημα που μπορεί να διαρκέσει ένα πρότζεκ;

Το πρότζεκτ μπορεί να διαρκέσει από 2 – 12 μήνες.

 

Ποιο είναι το ποσό της χρηματοδότησης του πρότζεκ;

Η ομάδα των εθελοντών δικαιούται 595 ευρώ τον μήνα για λόγους που αφορούν το κόστος για την διαχείριση και την υλοποίηση του πρότζεκτ. Συγκεκριμένα, έξοδα προετοιμασίας, εκτέλεσης δραστηριοτήτων, αξιολόγησης, προώθησης του έργου κ.α.. Επίσης το πρόγραμμα καλύπτει επιπλέων έξοδα που αφορούν την συμπερίληψη νέων με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ μεταφραστής, οδοιπορικά, έξοδα πανδημίας covid19 κ.α). Επίσης το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την παρουσία εκπαιδευτή που θα παρέχει υποστήριξη στα μέλη της ομάδας. Ο μέντορας πληρώνεται 137 ευρώ για την κάθε συνάντηση με τους εθελοντές. Ο μέγιστος αριθμός των συναντήσεων είναι 12.

 

Πότε είναι η τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης σύμφωνα με τον οδηγό του ESC 2022;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

23 Φεβρουαρίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα έργα που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους·

(προαιρετικός γύρος) 4 Μαΐου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα έργα που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Δεκεμβρίου του επόμενου έτους·

4 Οκτωβρίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα έργα που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να διοργανώνουν τρεις γύρους επιλογής καθορίζοντας τρεις προθεσμίες ως άνω ή μόνο την πρώτη (23 Φεβρουαρίου) και την τελευταία (4 Οκτωβρίου).

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω πριν κάνω την αίτηση;

  • Δημιουργήστε την ομάδα σας – επικοινωνήστε με άλλους νέους στην κοινότητά σας και δημιουργήστε μια ομάδα με μια κοινή ιδέα ή θέμα.
  • Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
  • Ένα μέλος της ομάδας αναλαμβάνει το ρόλο του «επικεφαλής ομάδας» και εγγράφεται για να απόκτηση OID, δημιουργώντας λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΟΙD – Ταυτότητα οργανισμού. To έντυπο το παρέχει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.
  • Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε έναν οργανισμό που είναι πρόθυμος να υποβάλει αίτηση εκ μέρους σας. Θα μπορούσε να είναι ένας οργανισμός που είναι ήδη εγγεγραμμένος και έχει OID. Αν όχι, θα λάβουν αυτοί έναν για εσάς.
  • Μόλις εγγραφείτε και αποκτήσετε το OID σας, μπορείτε να συνεχίσετε με τα επόμενα βήματα (ακόμα και όταν περιμένετε να εγκριθεί).

Πού μπορώ να βρω την αίτηση;

Η φόρμα αίτησης θα αναρτηθεί 1-2 μήνες πριν την τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην επίσημή ιστοσελίδα των προγραμμάτων εθελοντισμού.

*Πρέπει να επισυναφθεί στη φόρμα υποβολής μια δήλωση, υπογεγραμμένη από το νομικό πρόσωπο.

Tι θα μου ζητηθεί στην φόρμα αίτησης;

Στη φόρμα αίτησης, θα σας ζητηθούν ερωτήσεις όπως γιατί θέλετε να εκτελέσετε αυτό το έργο, πώς θα ωφελήσει την κοινότητα και ποιες δραστηριότητες σκοπεύετε να εκτελέσετε κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση της ιδέας.

Ποια είναι τα κριτήρια της αξιολόγησης;

Οι προτάσεις για να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση, πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να σκοράρουν τουλάχιστον το ήμισυ του μέγιστους πόντους σε καθεμία από τις κατηγορίες κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται παρακάτω. Relevance, rationale and impact of the project, Quality of the project design & Quality of project management.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της αίτησης μου;

Ο ΟΝΕΚ είναι η Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην Κύπρο.

Πόσο καιρό χρειάζεται έτσι ώστε να έχω απάντηση για την αίτηση μου;

Χρειάζονται 2-3 μήνες έτσι ώστε να εγκριθεί ή να απορριφθεί μία αίτηση.

Πού μπορώ να βρω κάποιο παράδειγμα για το πώς γίνεται η αίτηση; https://europa.eu/youth/sites/default/files/call_2021_solidarity_projects_esc30-sol.pdf

Πως θα γίνει αξιολόγηση της δράσης/έργου και πότε;

Μπορεί να γίνει μέσω του Youthpass. Το Youthpass μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο τεκμηρίωσης και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του πρότζεκτ. Είναι ένα πιστοποιητικό που περιγράφει τι έχουν μάθει οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια ενός Προγράμματος Αλληλεγγύης.

Σε ποιον και πως καταβάλλεται το ποσό χρηματοδότησης;

Καταβάλλεται στο εξουσιοδοτημένο άτομο της ομάδας. Το 80% καταβάλλεται στην αρχή του πρότζεκτ και 20% όταν θα τελειώσει.

Εγγραφα:

Παραδείγματα Έργων για προγράμματα που χρηματοδοτούνται; Παραδείγματα – Λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα:

Στην Κύπρο

Κέντρο Νεότητας Ακρούντας – ‘’eAkrounta’’

Οι εθελοντές του ΚΝ Ακρούντας αποφάσισαν να αναλάβουν την καταγραφή της ιστορίας και του πολιτισμού της, τη δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου που να συγκεντρώσει το φωτογραφικό και ιστορικό υλικό που αφορά στην κοινότητα και να είναι προσβάσιμο από όλους, την ανάδειξη και προβολή της κοινότητας, τη σηματοδότηση βασικών σημείων ενδιαφέροντος του χωριού με πινακίδες και τον εκσυγχρονισμό και την παρουσία της κοινότητας στην ψηφιακή εποχή, δημιουργώντας μια ιστοσελίδα.

“My Square” (Η Πλατεία μου)

https://www.facebook.com/OrganisatioNCommunity

Η Εθελοντική Ομάδα Νέων, σε συνεργασία με τον Δήμο Μέσα Γειτονιάς και το Ανοιχτό Σχολείο του Δήμου, ανέλαβαν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου “My Square” (Η Πλατεία μου).

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της πλατείας Πανίκου Δημητρίου, μέσα από συλλογικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από κοινού με τους κατοίκους, δίνοντας τους την ευκαιρία να εμπλακούν και οι ίδιοι σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης.

Οι δράσεις επικεντρώνονται στην προστασία του περιβάλλοντος, στη δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση των ανέργων νέων και στη μείωση της νεανικής παραβατικότητας.

Το έργο είναι επιχορηγημένο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» (European Solidarity Corps), θα έχει διάρκεια 12 μήνες και η υλοποίηση του θα αρχίσει τον Απρίλιο του 2021.

AgriYouth Workers

https://www.facebook.com/AgriYouthW

Είμαστε μια ομάδα νέων της υπαίθρου. Καταγόμαστε από την περιοχή της Πιτσιλιάς Λεμεσού. Στόχος μας,η ενδυνάμωση της νεολαίας των χωριών μας.

Σκοπός της πρωτοβουλίας μας μέσα από την δημιουργία αυτής της ομάδας στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, επιχορηγημένου από την Ε.Ε, η ενδυνάμωση και υποστήριξη των νέων της υπαίθρου.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ως νέοι της υπαίθρου να σταθούμε αλληλέγγυοι σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να παραμείνουν στις ορεινές κοινότητες-αγροτικές περιοχές καταγωγής τους και όχι μόνο, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα εργοδότησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Η αλληλεγγύη και η βοήθεια προς αυτή την ομάδα νέων ανθρώπων μεταφέρει ακριβώς το μήνυμα του συνολικού προγράμματος. Νοιαζόμαστε για την κοινωνία μας και τους συμπολίτες μας και νιώθουμε την ανάγκη να στηρίξουμε ειδικότερα τους νέους της Υπαίθρου να σταθούν στα πόδια τους.

Στοχεύουμε μέσα από τις δράσεις του εν λόγω προγράμματος να στηρίξουμε αυτούς τους νέους που παρά το φαινόμενο της αστυφιλίας, επιλέγουν την ύπαιθρο. Επιδιώκουμε να ωθήσουμε και άλλους νέους να παραμείνουν στην ύπαιθρο και παράλληλα να τύχουν ενημέρωσης για επιχορηγημένα προγράμματα που αφορούν νέες επαγγελματικές προοπτικές. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους νέους να παραμείνουν στα χωριά τους έχοντας αξιοπρεπείς ευκαιρίες εργασίας και διαβίωσης.

Οι νέοι θα προσφέρουν νέες ιδέες και στήριξη στο κοινωνικό σύνολο που θα κρατήσει ζωντανή την Κυπριακή Ύπαιθρο.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Paranduskohvik – ένα επισκευαστικό καφέ στην Εσθονία

Ο κύριος σκοπός του επισκευαστικού καφέ είναι να ενημερώσει τους ανθρώπους για τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της καταναλωτικής κοινωνίας και να τους ενθαρρύνει να προστατεύσουν το περιβάλλον. Πραγματοποιείται σε έναν χώρο κατασκευαστών που βρίσκεται στην κοινότητα (ένα ανοιχτό εργαστήριο) που παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που μπορεί να χρειαστούν για την επισκευή όλων των ειδών συσκευών. Οι άνθρωποι καλούνται να φέρουν τα σπασμένα τους αντικείμενα και μαζί με εθελοντές προσπαθούν να τα φτιάξουν.

The Room: Community Drama στην Ιρλανδία

Το έργο προέκυψε λόγο του κοινωνικού αποκλεισμού των αιτούντων ασύλου στο Newbridge στην κομητεία Kildare. Στόχος του είναι να δημιουργήσει και να εφαρμόσει ένα θεατρικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή αιτούντων άσυλο που θα αποτελείται από εργαστήρια δραματουργίας και θα έχει ως αποτέλεσμα τη συμμετοχική παράσταση στην τελική θεατρική εκδήλωση για την τοπική κοινωνία.

Πάρκο skate στο Βέλγιο

Η ιδέα του έργου είναι να δημιουργήσει υποδομές για skateboard και BMX στην τοπική γειτονιά. Δεν θα είναι μόνο το μέρος για αθλητικές δραστηριότητες, , αλλά και ένας χώρος κοινωνικοποίησης, ανοιχτός για όλους.

Brīvbode στη Λετονία

Το έργο πραγματοποιείται ως συνέχεια του Brīvbode («δωρεάν κατάστημα»). Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από εθελοντές, όπου μία φορά την εβδομάδα οι άνθρωποι καλούνται να συμμετάσχουν στο δρώμενο – φέρνοντας τα περιττά και βρίσκοντας αυτό που χρειάζεται , όπως ρούχα, βιβλία και είδη οικιακής χρήσης.

Πρόσκληση περισσότερων ανθρώπων να προσφέρουν εθελοντικά σε καταφύγια ζώων στη Λιθουανία

Το έργο στοχεύει να προωθήσει τον εθελοντισμό σε καταφύγια ζώων και να βοηθήσει στην αναβάθμιση τριών καταφυγίων ζώων στην Klaipeda. Επίσης, προσπαθεί να δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές πρόσφυγες να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες εκτός σχολείου.

Βιολογική γεωργία στην Πολωνία

Το έργο «Sferyczny ogród badawczy» στοχεύει να αλλάξει τις ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες των νέων και να τους ενθαρρύνει να δημιουργήσουν τη δική τους βιολογική γεωργία. Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί μια καινοτόμος φυτεία καλλιεργειών κάτω από ένα θερμοκήπιο σφαιρικού σχήματος που θα είναι διαθέσιμο στους ντόπιους νέους να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σε όλες τις διαδικασίες καλλιέργειας και τελικά συγκομιδής.

 

Ανάκαμψη της ακτογραμμής στην Ιταλία

Ο κύριος στόχος του έργου «Mare d’Inverno» είναι η ανάκτηση μιας φυσικής παράκτιας περιοχής κοντά στα αστικά κέντρα Trani και Barletta. Το έργο σχεδιάζει να βελτιώσει και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση μονοπατιών για ποδηλάτες και πεζούς, τον καθαρισμό των παραλιών και την αναφύτευση διαφορετικών ειδών δέντρων.

Βιντεό με τα παραδείγματα, μπορείτε να δείτε εδώ https://eusolidaritycorps.onek.org.cy/idees/#av-tab-section-1-1-link

Και εδώ https://europa.eu/youth/solidarity/topics_en