Ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης: “Σχέδια αλληλεγγύης”

Είσαι νέος ηλικίας 18-30 χρονών και ασχολείσαι με τον εθελοντισμό;

Χρειάζεσαι χρηματοδότηση για να υλοποιήσεις μια ιδέα στην κοινότητα σου;

To ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης σου δίνει την ευκαιρία για να εκπληρώσεις τα  όνειρα σου!

Έχεις μια ιδέα; Μπορείς να την μοιραστείς με 5 νέους και  να ενημερωθείς πιο κάτω για τα βασικά βήματα  υλοποίησης.

 

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος και τι δράσεις επιχορηγεί;

Προσφέρει σε ομάδες νέων που αποτελούνται από τουλάχιστον πέντε άτομα την ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη, να αναλάβουν ευθύνη και να επιφέρουν θετική αλλαγή στις τοπικές τους κοινότητες. Το σχέδιο πρέπει να έχει συγκεκριμένο θέμα το οποίο επιθυμούν να εξερευνήσουν από κοινού τα μέλη της ομάδας, και μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένες καθημερινές δραστηριότητες που εμπλέκουν όλους τους συμμετέχοντες. Τα σχέδια Αλληλεγγύης πρέπει να είναι τοπικά αλλά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών αξιών, μέσα από την αντιμετώπιση ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

 

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρώ για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Να είσαι Κύπριος πολίτης, να ανήκεις στην ηλικιακή ομάδα 18-30 και να είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς με άλλους νέους για την υλοποίηση ενός έργου με όφελος προς την κοινότητα.

 

Ποιο είναι το  χρονικό διάστημα που μπορεί να διαρκέσει ένα πρότζεκ;

Το πρότζεκτ μπορεί να διαρκέσει από 2 – 12 μήνες.

 

Ποιο είναι το ποσό της χρηματοδότησης του πρότζεκ;

Η ομάδα των εθελοντών δικαιούται 500 ευρώ τον μήνα για λόγους που αφορούν το κόστος για την διαχείριση και την υλοποίηση του πρότζεκτ. Συγκεκριμένα, έξοδα προετοιμασίας, εκτέλεσης δραστηριοτήτων, αξιολόγησης, προώθησης του έργου κ.α.. Επίσης το πρόγραμμα καλύπτει επιπλέων έξοδα που αφορούν την συμπερίληψη νέων με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ μεταφραστής, οδοιπορικά, έξοδα πανδημίας covid19 κ.α). Επίσης το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την παρουσία εκπαιδευτή που θα παρέχει υποστήριξη στα μέλη της ομάδας. Ο μέντορας πληρώνεται 137 ευρώ για την κάθε συνάντηση με τους εθελοντές. Ο μέγιστος αριθμός των συναντήσεων είναι 12.

 

Πότε είναι η τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης;

Υπάρχουν δύο κύκλοι υποβολής αιτήσεων. Η πρώτη είναι στις 28 Μάϊου 2021 και αφορά έργα που θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα (15 Αυγούστου – 31 Δεκεμβρίου 2021) και η δεύτερη στις 5 Οκτωβρίου 2021 για έργα από  (1 Ιανουαρίου – 31 Μαΐου 2022).

 

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω πριν κάνω την αίτηση;

 • Δημιουργήστε την ομάδα σας – επικοινωνήστε με άλλους νέους στην κοινότητά σας και δημιουργήστε μια ομάδα με μια κοινή ιδέα ή θέμα.
 • Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
 • Ένα μέλος της ομάδας αναλαμβάνει το ρόλο του «επικεφαλής ομάδας» και εγγράφεται για να απόκτηση OID, δημιουργώντας λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΟΙD – Ταυτότητα οργανισμού. To έντυπο το παρέχει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.
 • Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε έναν οργανισμό που είναι πρόθυμος να υποβάλει αίτηση εκ μέρους σας. Θα μπορούσε να είναι ένας οργανισμός που είναι ήδη εγγεγραμμένος και έχει OID. Αν όχι, θα λάβουν αυτοί έναν για εσάς.
 • Μόλις εγγραφείτε και αποκτήσετε το OID σας, μπορείτε να συνεχίσετε με τα επόμενα βήματα (ακόμα και όταν περιμένετε να εγκριθεί).

 

Πού μπορώ να βρω την αίτηση;

Η φόρμα αίτησης θα αναρτηθεί 1-2 μήνες πριν την τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην επίσημή ιστοσελίδα των προγραμμάτων εθελοντισμού.

*Πρέπει να επισυναφθεί στη φόρμα υποβολής μια δήλωση, υπογεγραμμένη από το νομικό πρόσωπο.

 

Tι θα μου ζητηθεί στην φόρμα αίτησης;

Στη φόρμα αίτησης, θα σας ζητηθούν ερωτήσεις όπως γιατί θέλετε να εκτελέσετε αυτό το έργο, πώς θα ωφελήσει την κοινότητα και ποιες δραστηριότητες σκοπεύετε να εκτελέσετε κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση της ιδέας.

 

Ποια είναι τα κριτήρια της αξιολόγησης;

Οι προτάσεις για να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση, πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να σκοράρουν τουλάχιστον το ήμισυ του μέγιστους πόντους σε καθεμία από τις κατηγορίες κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται παρακάτω. Relevance, rationale and impact of the project, Quality of the project design & Quality of project management.

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της αίτησης μου;

Ο ΟΝΕΚ είναι η Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην Κύπρο.

Πόσο καιρό χρειάζεται έτσι ώστε να έχω απάντηση για την αίτηση μου;

Χρειάζονται 2-3 μήνες έτσι ώστε να εγκριθεί ή να απορριφθεί μία αίτηση.

Πού μπορώ να βρω κάποιο παράδειγμα για το πώς γίνεται η αίτηση; https://europa.eu/youth/sites/default/files/call_2021_solidarity_projects_esc30-sol.pdf

 

Πως θα γίνει αξιολόγηση της δράσης/έργου και πότε;

Μπορεί να γίνει μέσω του Youthpass. Το Youthpass μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο τεκμηρίωσης και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του πρότζεκτ. Είναι ένα πιστοποιητικό που περιγράφει τι έχουν μάθει οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια ενός Προγράμματος Αλληλεγγύης.

 

Σε ποιον και πως καταβάλλεται το ποσό χρηματοδότησης;

Καταβάλλεται στο εξουσιοδοτημένο άτομο της ομάδας. Το 80% καταβάλλεται στην αρχή του πρότζεκτ και 20% όταν θα τελειώσει.

 

Μπορείτε να μου δώσετε κάποια παραδείγματα για προγράμματα που χρηματοδοτούνται; Παραδείγματα – Λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα:

Εξωτερικό:

 • Εθελοντές για να υποστηρίξουν καταφύγια ζώων στην Λιθουανία.
 • Θεατρικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή αιτούντων ασύλου στην Ισπανία.
 • Για την αγορά εξοπλισμού και δημιουργίας πάρκου για σκέιτ στο Βέλγιο.
 • Εργαστήρια επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων στην Εσθονία.

 

Κύπρος:

 • Εργαστήρια ενδυνάμωσης των Ατόμων με Αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση.
 • Καλλιεργώντας την περιβαλλοντική συνείδηση στους νέους
 • Ομάδα agriYOUTH