Εργαστήρι Ομαλής Ενσωμάτωσης των Κωφών στην Κοινωνία – Κέντρο Νεότητας Ατόμων με Απώλεια Ακοής

Το Κέντρο Νεότητας Ατόμων με Απώλεια Ακοής. Κύπρος μαζί με τον Όμιλο Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Κριτικής μαζί με τον Όμιλο Εθελοντών Φοιτητών διοργάνωσαν με επιτυχία, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, Εργαστήρι Μη Τυπικής Μάθησης για την προβολή της ομαλής ενσωμάτωσης των κωφών στην κοινωνία στην Πανεπιστημιούπολη.

 

Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, συζήτηση και παρουσίαση των προβλημάτων που ανιτμετωπίζει η κοινωνία των κωφών στην Κύπρο, τα ακουόντα άτομα, είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα και να κατανοήσουν πως οι κωφοί μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία πιο ομαλά με τη βοήθεια των ακουόντων, ενώ την ίδια στιγμή να μην νιώθουν μειονεκτικά ή άνισοι προς τα ακουόντα άτομα είτε σε τομείς εκπαίδευσης, εργασίας, ή και κοινωνικοποίησης.

                       

Αρέσει σε %d bloggers: