Επαρχιακή Επιτροπή ΚΟΚΕΝ

Λάρνακα - Αμμόχωστος

Εκτελεστική Γραμματεία ΕΕ ΚΟΚΕΝ

  • Πρόεδρος: Γιώργος Σπανού
  • Αντιπρόεδρος: Αντώνης Κορνιώτης
  • Γραμματέας: Ιωάννα Πουργούρη
  • Ταμίας: Κατερίνα Χρίστου

Αποτελείται από 13 μέλη, τα οποία είναι εγγεγραμμένα κέντρα νεότητας στον ΚΟΚΕΝ και έχουν πιστοποίηση σωματείου. Συνεδριάζει κάθε μήνα με σκοπό το συντονισμό της λειτουργίας της ΕΕ και την ενημέρωση των δράσεων των ΚΝ της επαρχίας.

Σκοπός είναι οι νέοι από διάφορες κοινότητες, ορεινές και αστικές, να συνεργάζονται με κοινό γνώμονα τον εθελοντισμό και το καλό των νέων, να έχουν φωνή, να εξελίσσονται και να λειτουργούν συλλογικά. Οι κυριότερες εκδηλώσεις της ΕΕ είναι το παιδικό φεστιβάλ, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Νέα, δράσεις και εκδηλώσεις

Μέλη ΕΕ ΚΟΚΕΝ