Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας πραγματοποίησε μεταξύ 17-19 Μαΐου 2019 εκπαιδευτικό διήμερο για τα μέλη των κέντρων νεότητας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δραστηριότητες ενεργοποίησης, παρουσιάσεις, ανταλλαγή απόψεων, δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης και συνεργασία των συμμετεχόντων σε ομάδες εργασίας.

Οι κύριες θεματικές περιελάμβαναν την παρουσίαση της δομής του οργανισμού, την ανταλλαγή απόψεων για τον εθελοντισμό, την δημιουργία στρατηγικών στόχων για τα κέντρα νεότητας και ανάλυση των μηχανισμών μια σωστής παρουσίας και προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας, με βασικό μέλημα τους την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, διατηρώντας πάντοτε τους νέους στο επίκεντρο!!

#youthorg #koken_cy #youthclubscy

 

Leave a Reply

Αρέσει σε %d bloggers: