Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Απόκτηση δεξιοτήτων για καθοδήγηση των νέων”

Η εγγραφές στο πρόγραμμα έχουν ολοκληρωθεί.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

 

Πέμπτη 01 Απριλίου 2021 

στο Κέντρο Νεότητας Ακρούντας (Πολιτιστικό Κέντρο Ακρούντας) μεταξύ 09.30 – 17.30

και σε επανάληψη

Σάββατο 03 Απριλίου 2021

στο Κέντρο Νεότητας Κυπερούντας μεταξύ 09.30 – 17.30

Τα Κέντρα Νεότητας Ακρούντας, Κυβίδων και Κυπερούντας με τη συνεργασία της Επαρχιακής Επιτροπής Κέντρων Νεότητας Λεμεσού οργανώνουν από κοινού πρόγραμμα εκπαίδευσης για απόκτηση δεξιοτήτων για καθοδήγηση των νέων.

Το μονοήμερο πρόγραμμα, μέσα από την χρήση μεθόδων μη τυπικής μάθησης έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να διαχειρίζονται προσωπικά ή επαγγελματικά διλλήματα, να ενεργούν και να αποδίδουν με τον βέλτιστο δυνατό́ τρόπο τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για τις ομάδες νέων τις οποίες διαχειρίζονται.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε νέους αλλά και σε όσους ασχολούνται με την διαχείριση και τον συντονισμό ομάδων που αποτελούνται από νέους.

Το πρόγραμμα θα καλύψει θεματικές ενότητες όπως:

Α. Δεξιότητες καθοδηγητών – νεών
Β. Καθοδήγηση ομάδων νεολαίας
Γ. Αποτελεσματική́ επικοινωνία και αλληλεπίδραση – Λήψη απόφασης
Δ. Μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές καθοδήγησης – Θεωρητικό́ υπόβαθρο

Το πρόγραμμα θα επαναληφθεί σε δύο διαφορετικές μέρες και προσφέρεται δωρεάν καθώς χορηγείται μέσω του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Θα ξεκινήσει στις 09.30 και θα ολοκληρωθεί στις 17.30. Θα προσφερθεί σε όλα τα άτομα που θα συμμετέχουν ελαφρύ γεύμα και καφές στα διαλείμματα.

Εκπαιδευτές θα είναι ο Νικόλας Νικολαΐδης και η Μαρία Παναγιώτου.

Τονίζεται ότι ο Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εφόσον τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας περί Λοιμοκαθάρσεως το επιτρέψουν. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν έγκαιρα μέσω τηλ. γραπτού μηνύματος. Επίσης στο πρόγραμμα θα διασφαλίζεται η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (αποστάσεις, μάσκες, μέγιστος αριθμός ατόμων).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει φωτογράφιση και οι φωτογραφίες θα δημοσιοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περιορισμένος αριθμός θέσων.

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι απαραίτητη μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2020 και μπορεί να γίνει εδώ: