Εκλογή Ταμία στο Προεδρείο του ECYC μέλος του Δ.Σ του ΚΟΚΕΝ

Το Προεδρείο του ECYC είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των εργασιών του οργανισμού και για την προαγωγή των στόχων του.

Το ECYC είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο οργανισμών νεολαίας. Σήμερα, μέλη του ECYC είναι 18 οργανώσεις από 17 ευρωπαϊκές χώρες που φτάνουν τα 2 εκατομμύρια νέους στην Ευρώπη. Στόχοι του είναι η εξάσκηση και προαγωγή της Μη Τυπικής Μάθησης και του «Open Youth Work» ανάμεσα στα μέλη του, καθώς και η προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης μεταξύ των νέων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του.

Αρχή του ECYC είναι η πίστη ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ακολουθούν την καλύτερη δυνατή επιλογή τους σε μια δεδομένη κατάσταση και ότι κάθε νέος πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη υποστήριξη ώστε να φτάνει στο καλύτερο των δυνατοτήτων του. Επιπλέον σύμφωνα με τις αρχές του οργανισμού οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν υποστήριξη για να αναπτύξουν τις δικές τους αξίες και στάσεις καθώς και κριτική σκέψη ώστε να αναλύουν τον κόσμο γύρω τους και να αναπτύσσουν δράση.

Η εκλογή της κ. Χρίστου δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας να αναδείξει το έργο του, να δικτυωθεί με άλλους οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ανοίξει νέους ορίζοντες ανάπτυξης.

 

Αρέσει σε %d bloggers: