Διοικητικό Συμβούλιο

Περίοδος 2019 - 2021

Ο Οργανισμός διοικείται από Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από είκοσι ένα άτομα ως ανώτατο συνολικό αριθμός μελών και αποτελείται από:

 1. τέσσερα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας)
 2. τους δύο εκπρόσωπους της εκάστοτε σε ισχύ Επαρχιακής/περιφερειακής Επιτροπής με μέγιστο συνολικό αριθμό τα δεκατέσσερα άτομα και αναλογεί ως,
 • Λευκωσία, Δύο άτομα
 • Λεμεσός, Δύο άτομα
 • Λάρνακα, Δύο άτομα
 • Πάφος, Δύο άτομα
 • Αμμόχωστος, Δύο άτομα
 • Κερύνεια, Δύο άτομα
 • Μόρφου, Δύο άτομα
 1. τον εκάστοτε ένα αντιπρόσωπο του οργανισμού στο European Confederation of Youth Clubs αν υφίσταται,
 2. τον πρόεδρο της πειθαρχικής επιτροπής ο οποίος διορίζεται ομόφωνα χωρίς δικαίωμα ψήφου,
 3. ένα ακόμη άτομο το οποίο διορίζεται ομόφωνα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι μέχρι 35 ετών κατά τη μέρα της εκλογής τους. Κατ εξαίρεση οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας μπορούν να είναι και μέχρι 40 ετών κατά τη μέρα της εκλογής τους.

Αρχή της εναλλαξιμότητας

Η θητεία όλων των μελών είναι διετής. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να υπηρετήσει στην ίδια θέση για περισσότερο από δύο συνεχόμενες θητείες.

Επαρχιακές Επιτροπές

Δομημένος σε πέντε επαρχίες-περιφέρειες, ο ΚΟΚΕΝ μπορεί να συντονίζει και να παρακολουθεί την πρόοδο των μελών του μέσα από τις διαδικασίες που τα ίδια τα μέλη θεσπίζουν με τη λειτουργία των επαρχιακών – περιφερειακών επιτροπών.
Όλα τα μέλη του ΚΟΚΕΝ, μετέχουν στην επιτροπή της επαρχίας – περιφέρειας τους, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό την άμεση ενημέρωση, συγκρότηση, αλληλεγγύη και υποστήριξη.
Σήμερα στον ΚΟΚΕΝ υπάρχουν και λειτουργούν οι:

 • Επαρχιακή Επιτροπή ΚΟΚΕΝ Λεμεσού
 • Επαρχιακή Επιτροπή ΚΟΚΕΝ Λευκωσίας – Κερύνειας
 • Επαρχιακή Επιτροπή ΚΟΚΕΝ Πάφου
 • Περιφερειακή Επιτροπή ΚΟΚΕΝ Μόρφου
 • Επαρχιακή Επιτροπή ΚΟΚΕΝ Λάρνακας – Αμμοχώστου

Πειθαρχική Επιτροπή

Η πειθαρχική επιτροπή του οργανισμού επιλαμβάνεται εσωτερικών θεμάτων λογοδοσίας και ακεραιότητας των μελών του οργανισμού.
Αποτελείται από 3 άτομα τα οποία εκλέγονται από την ολομέλεια της γενικής συνέλευσης. Στόχος και σκοπός τους είναι να προσφέρουν τις συμβουλευτικού κυρίως τύπου υπηρεσίες τους προς τα μέλη του ΔΣ, και να παρεμβαίνουν κατόπιν εντολής αλλά και αυτεπάγγελτα προασπίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του οργανισμού και των μελών του.
Τα μέλη της πειθαρχικής επιτροπής για την περίοδο 2017-2021 είναι:
Ρένος Κυριακίδης, Θεοδώρα Παναγή και Αντρέας Λατζίας

Αξιωματούχοι και Μέλη

Κώστας Κώστα
Πρόεδρος
Κυριάκος Τσιουπανής
Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Πύργου
Γραμματέας
Μιχάλης Αριστείδου
Ταμίας
Άγγελος Νικολάου
Μέλος
Μάριος Ιωάννου
Μέλος
Γιώργος Ανδρέου
Μέλος
Μαρία Χριστοφόρου
Μέλος
Παναγιώτης Βενιζέλου
Μέλος
Ρένος Κυριακίδης
Μέλος
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου
Μέλος
Αντιγόνη Νεοκλέους
Μέλος
Γιώργος Παπαδόπουλος
Μέλος
Γιώργος Σπανού
Μέλος
Μίμης Χριστοφόρου
Μέλος