Διοικητικό Συμβούλιο

Περίοδος 2019 - 2021

Αξιωματούχοι και Μέλη

Κώστας Κώστα
Πρόεδρος
Κυριάκος Τσιουπανής
Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Πύργου
Γραμματέας
Μιχάλης Αριστείδου
Ταμίας
Άγγελος Νικολάου
Μέλος
Μάριος Ιωάννου
Μέλος
Γιώργος Ανδρέου
Μέλος
Μαρία Χριστοφόρου
Μέλος
Παναγιώτης Βενιζέλου
Μέλος
Ρένος Κυριακίδης
Μέλος
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου
Μέλος
Αντιγόνη Νεοκλέους
Μέλος
Γιώργος Παπαδόπουλος
Μέλος
Γιώργος Σπανού
Μέλος
Μίμης Χριστοφόρου
Μέλος