Πρόγραμμα απόκτησης δεξιοτήτων για καθοδήγηση των νέων – Διοργάνωση εργαστηρίων

Το πρόγραμμα αφορά εκπαίδευση και καθοδήγηση για ανάπτυξη δεξιοτήτων στους νέους, οι οποίοι έχουν ηγετική θέση σε συμβούλια και επιτροπές ή αλληλοεπιδρούν σε εθελοντικές ομάδες νεολαίας ή εργάζονται με τη νεολαία, με σκοπό την άμεσα και έμμεσα θετική επίδραση περισσότερων νέων. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιδιώκουμε όπως οι νέοι αποτελέσουν οι ίδιοι τα πρότυπα για αλλαγή, βελτίωση και εξέλιξη. 

Το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει μεθόδους μη τυπικής μάθησης και θα έχει στόχο να εφοδιάσει με γνώσεις και δεξιότητες νέους ανθρώπους ή ανθρώπους που ασχολούνται με τη νεολαία ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που η νέα γενιά «απαιτεί» στη φιλοσοφία της προσωπικής καθοδήγησης και να τους επιτρέπει να σκέφτονται, να ενεργούν και να αποδίδουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τόσο για τους άλλους όσο και για τους εαυτούς τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει θεματικές ενότητες όπως:

Α.Δεξιότητες καθοδηγητών – νέων 

 • Αυτογνωσία
 • Συναισθηματική νοημοσύνη/Διαχείριση συναισθημάτων
 • Ανάληψη ευθύνης για τη στασιμότητα του εαυτού ή της ομάδας
 • Ενσυναίσθηση/Ενεργητική ακρόαση 

Β.Καθοδήγηση (Coatching) ομάδων νεολαίας 

 • Παρακίνηση ομάδας
 • Εντοπισμός στόχων
 • Δέσμευση για αλλαγή

Γ.Αποτελεσματική επικοινωνία και αλληλεπίδραση

 • Λήψη απόφασης
 • Ανατροφοδότηση

Δ.Μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές καθοδήγησης

 • Θεωρητικό υπόβαθρο
 • Πρακτική εξάσκηση για κατανόηση

Θα αξιοποιηθούν δραστηριότητες που χρησιμοποιούν το παιχνίδι για την ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ομάδων και την αποσαφήνιση των ρόλων των μελών της ομάδας. Μέσω των ασκήσεων θα γίνουν πιο κατανοητές οι έννοιες που θα δουλέψουμε στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος όπως επικοινωνία, λήψη απόφασης, επίλυση προβλήματος, δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα και καλύτερη αλληλεπίδραση στην ομάδα.

 • Χρόνος υλοποίησης: 6-7 ώρες
 • Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα
 • Ηλικία συμμετεχόντων: 17+
 • Απαιτήσεις χώρου πραγματοποίησης: Αίθουσα με καρέκλες σε κυκλικό σχήμα, βιντεοπροβολέας, πίνακας σημειώσεων.
 • Απαραίτητο να διευθετηθεί μεσημεριανό γεύμα και 2 διαλείμματα για καφέ.
 • Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προγράμματος:

10.00 – 10.30             Εισαγωγή προγράμματος

10.30 – 11.30             Α’ ενότητα

11.30 – 11.45             Διάλειμμα

11.45 – 13.00             Β’ ενότητα

13.00 – 14.00             Γεύμα

14.00 – 15.30             Γ’ ενότητα

15.30 – 15.45             Διάλειμμα

15.45 – 17.00             Δ’ Ενότητα

Αν σας ενδιαφέρει να οργανώσετε το πρόγραμμα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του ΚΟΚΕΝ και τον λειτουργό νεολαίας Στέλιο Τζίβα στο τηλ 22 323260/stelios.tzivas@cyprusyouth.org.

Αρέσει σε %d bloggers: