Αίτηση Εργασίας

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  - Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η αίτηση  πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2022Ολα τα απαραίτητα πεδία (*) θα πρέπει να συμπληρωθούν. Η αίτηση, θα πρέπει να συμπληρωθεί στην Ελληνική Γλώσσα και με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ εκτός από τα πεδία που εκ της φύσης τους απαιτούν τη χρήση λατινικών χαρακτήρων. Αν χρησιμοποιηθεί άλλο είδος χαρακτήρων η αίτηση θα είναι άκυρη. 
Παρακαλούμε να μας στείλετε και το πλήρες βιογραφικό σας. Μπορείτε να το επισυνάψετε/ανεβάσετε στο ειδικό πεδίο.  
Μετά την τελική υποβολή της αίτησης θα λάβετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα δηλώσετε, αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης, καθώς και επιπρόσθετα στοιχεία που αφορούν την διαδικασία πρόσληψης. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20EL.pdf
Παρακαλούμε συμπληρώστε αναλογα σε περίπτωση που υπάρχει και 2ος ή/και επιπρόσθετος τίτλος σπουδών.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Παρακαλούμε, αν εργάζεστε ή έχετε εργαστεί στο πρόσφατο παρελθόν να συμπληρώσετε πιο κάτω την εργασιακή σας εμπειρία.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Παρακαλούμε, αν έχετε αναπτύξει προσωπική εθελοντική δράση να συμπληρώσετε πιο κάτω.
ΔΗΛΩΣΗ
Παρακαλούμε, προχωρήστε στο επόμενο στάδιο υποβολής της αίτησης. Θα έχετε την ευκαιρία στο επόμενο παράθυρο να ελέγξετε τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει πριν την τελική υποβολή του εντύπου. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.