Θέλω να προσφέρω
Έλα στο επίκεντρο.

Ο οργανισμός μας είναι ανοιχτός σε κάθε ομάδα νέων που ενδιαφέρεται να ιδρύσει κέντρο νεότητας. Προϋπόθεση είναι τα άτομα της ομάδας να ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην ανάπτυξη των νέων και της κοινωνίας, να έχουν διάθεση να προσφέρουν ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης και υγιούς ψυχαγωγίας, να έχουν όραμα την εξέλιξη και την ενδυνάμωση όσων περισσότερων νέων μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η ομάδα πρωτοβουλίας χρειάζεται να:

α) αποτελείται από τουλάχιστον 5 άτομα ηλικίας πάνω των 18 ετών,

β) μετέχουν σε αυτήν νέοι και από τα δύο φύλα,

γ) είναι σε θέση να προχωρήσει σε σύσταση και λειτουργία μεγαλύτερης ομάδας νέων.

Για τις πλήρεις διαδικασίες δημιουργίας κέντρου νεότητας επικοινωνήστε με τους Λειτουργούς Νεολαίας του οργανισμού σε Λευκωσία (22323260) ή Λεμεσό (25346640).

Υποχρεώσεις

1. Σεβασμός των συλλογικών αποφάσεων και του καταστατικού του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας
2. Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σε διαδικαστικά θέματα (π.χ. στοιχεία του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου νεότητας εάν χρειάζονται ανανέωση). Meet Deadlines,
3. Αντιπροσώπευση και συμμετοχή του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Νεότητας στην γενική συνέλευση του ΚΟΚΕΝ (1 φορά το χρόνο).
4. Πραγματοποίηση δύο δράσεων τον χρόνο, με στόχο να ενημερώσουν/ευαισθητοποιήσουν ή/και να δραστηριοποιήσουν τους νέους για κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.α. θέματα.
5. Συμμετοχή σε μία (1) δράση (σεμινάριο, εκπαιδευτικό προγράμματα, κ.α.) που οργανώνει ο ΚΟΚΕΝ.
6. Τα μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν το λογότυπο του ΚΟΚΕΝ για την προώθηση δραστηριοτήτων που έχουν εγκριθεί από το πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων. Το γραφιστικό και διαφημιστικό υλικό θα πρέπει αν αποστέλλεται εγκαίρως στον ΚΟΚΕΝ για έγκριση πριν την δημοσιοποίηση του.
7. Το άτομο που ορίσθηκε ως υπεύθυνος επικοινωνίας του Κέντρου Νεότητας, οφείλει να μοιράζεται τις πληροφορίες με όλα τα μέλη του κέντρου νεότητας.
8. Τα κέντρα νεότητας οφείλουν να ανανεώνουν τα στοιχεία των διοικητικών τους συμβούλιων ή των αρμόδιων επικοινωνίας εάν προκύπτουν αλλαγές μέσα από την ιστοσελίδα του ΚΟΚΕΝ.
9. Τα μέλη μία φορά τον χρόνο καλούνται να συμπληρώνουν μια διαδικτυακή φόρμα αυτοαξιολόγηση με τις δραστηριότητες που έκαναν. Σκοπός της φόρμας είναι να βοηθήσει τα ίδια τα κέντρα να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δράσεων τους έτσι ώστε μελλοντικά να τις βελτιώσουν. Επίσης, μπορεί να τους βοηθήσει να αναθεωρήσουν τους στόχους τους.

Δικαιώματα

1. Δυνατότητα συμμετοχής του Κέντρου Νεότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΚΕΝ. Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού χαράζει την πολιτική αναφορικά με τους νέους και τα κέντρα νεότητας, αλλά και διεκδικεί τα δικαιώματα τον κέντρων νεότητας από τους αρμόδιους φορείς (κρατικές υπηρεσίες, ΜΚΟ κ.α.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη που έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια σαν μέλη του οργανισμού.
2. Δυνατότητα για υποβολή μέχρι και έξι αιτήσεων (2 ανά περίοδο) τον χρόνο στο πρόγραμμα πρωτοβουλίες νέων στα Κέντρα Νεότητας μέλη και μέχρι και μίας αιτήσης στα Κέντρα Νεότητας ομάδες νέων.
3. Συμμετοχή των μελών του Κέντρου Νεότητας σε ενημερωτικά, επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται από τον ΚΟΚΕΝ.
4. Ετήσιος διαγωνισμός και βράβευση της καλύτερης δραστηριότητας που οργανώνεται από Κέντρο Νεότητας
5. Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) για ευρωπαϊκά προγράμματα εθελοντισμού στην Κύπρο και το εξωτερικό.
6. Δυνατότητα αξιοποίησης του προγράμματος European Solidarity Corps με την υποστήριξη του ΚΟΚΕΝ.
7. Δυνατότητα αξιοποίησης του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ με την υποστήριξη του ΚΟΚΕΝ.
8. Συμμετοχή στις κοινωνικές εκστρατείες που οργανώνει ο ΚΟΚΕΝ.
9. Προσφορά ετήσιου διαδικτυακού περιοδικού με αφιέρωμα στις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν τα κέντρα νεότητας.
10. Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για την εργασία με νεολαία σε ειδική κατηγορία στην ιστοσελίδα του ΚΟΚΕΝ.
11. Αναγνωσιμότητα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με κοινοποίηση των δραστηριοτήτων των κέντρων νεότητας ως μέλη του οργανισμού.
12. Δυνατότητα προώθησης και διαφήμισης των δραστηριοτήτων του κέντρου νεότητας μέσα από το διαδικτυακό ημερολόγιο δράσεων των κέντρων νεότητας στην ιστοσελίδα του οργανισμού.
13. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους λειτουργούς νεολαίας του ΚΟΚΕΝ.
14. Ξεχωριστό παράρτημα στην ιστοσελίδα του ΚΟΚΕΝ με πληροφορίες που αφορούν το Κέντρο Νεότητας και τις δραστηριότητες του. Αποκλειστική ηλεκτρονική διεύθυνση για σκοπούς επικοινωνίας.
15. Χρήση των εγκαταστάσεων του ΚΟΚΕΝ για πραγματοποίηση εκδηλώσεων και συνεδριάσεων.
16. Όφελος από τις συνεργασίες που αναπτύσσει ο ΚΟΚΕΝ με οργανισμούς, εταιρείες και φορείς.

Διαδικασία Ιδρυσης Κέντρου Νεότητας

 • 5 τουλάχιστο άτομα ηλικίας πάνω των 18 ετών
 • Στην ομάδα πρέπει να μετέχουν νέοι και από τα δύο φύλα
 • Η ομάδα πρέπει να είναι σε θέση να προχωρήσει σε σύσταση και λειτουργία μεγαλύτερης ομάδας νέων

.

 • Η ομάδα πρωτοβουλίας επικοινωνεί με τον ΚΟΚΕΝ
 • Μετά την επικοινωνία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email come@cyprusyouth.org ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
 • Πραγματοποιείται συνάντηση των μελών της ομάδας πρωτοβουλίας με λειτουργό του ΚΟΚΕΝ

.

 • Η γραμματεία ΚΟΚΕΝ υποβάλει έκθεση αξιολόγησης προς την εκτελεστική γραμματεία ΔΣ ΚΟΚΕΝ
 • Η εκτελεστική γραμματεία ΔΣ ΚΟΚΕΝ αξιολογεί και υποβάλει την αίτηση στο ΔΣ ΚΟΚΕΝ
 • Το ΔΣ ΚΟΚΕΝ αποφασίζει εντός 2 μηνών και ενημερώνει την γραμματεία για την απόφαση του

.

 • Η γραμματεία ΚΟΚΕΝ ενημερώνει την ομάδα πρωτοβουλίας
 • Πραγματοποιείται συνάντηση με την ομάδα πρωτοβουλίας (τουλάχιστον 5 άτομα) στο δικό τους χώρο με λειτουργό του ΚΟΚΕΝ

.

 • Εγγραφή Μελών που ν’ αντιστοιχεί στο 10% των κατοίκων της περιοχής/κοινότητας/δήμο με κατ’ ελάχιστον 25 άτομα από τα οποία το 50% να είναι άνω των 18 ετών
 • Περιοχές/κοινότητες/δήμοι με πέραν των 400 κατοίκων η ομάδα νέων θα πρέπει να έχει τουλάχιστο 40 μέλη από τα οποία το 50% να είναι άνω των 18 ετών
 • Ετοιμασία Μητρώου μελών
 • Πρόσκληση μελών
 • Ορίζει χώρο συνεύρεσης
 • Πραγματοποίηση Ιδρυτικής Συνέλευσης για εκλογή διοικούσας επιτροπής 5-7 ατόμων
 • Παρευρίσκονται λειτουργός ΚΟΚΕΝ, μέλη ΕΓ ΕΕ ΚΟΚΕΝ και εκπρόσωπος ΕΓ ΔΣ ΚΟΚΕΝ

.

 • Για διάστημα 1 έως 2 χρόνια το ΚΝ βρίσκεται σε καθεστώς υπό ένταξη μέλος
 • Λειτουργεί με βάση το καταστατικό ΚΝ
 • Έχει όλες τις υποχρεώσεις κανονικού μέλους
 • Πρέπει ν’ αποδείξει θετική παρουσία στην κοινότητα/περιοχή/δήμο και στον ΚΟΚΕΝ
 • Τακτικές συναντήσεις του συντονιστή στο ΚΝ
 • Καθοδήγηση του ΚΝ από τη γραμματεία
 • Επιτήρηση και συνεχής αξιολόγηση από τον ΚΟΚΕΝ

.

 • Το ΚΝ υποβάλλει γραπτό αίτημα στο ΚΟΚΕΝ για αξιολόγηση ώστε να  μετασχηματιστεί σε Σωματείο
 • Η γραμματεία ΚΟΚΕΝ υποβάλει έκθεση αξιολόγησης προς το ΔΣ ΚΟΚΕΝ
 • Το ΚΝ μπορεί να μετασχηματιστεί σε Σωματείο μόνο μετά την επικύρωση από το ΚΔΣ ΚΟΚΕΝ να ενταχθεί ως κανονικό μέλος του ΚΟΚΕΝ
 • Συμπλήρωση σχετικών εντύπων για μετασχηματισμό σε Σωματείο
 • Υποβολή εντύπων στον Έφορο Σωματείων για έλεγχο
 • Ο ΚΟΚΕΝ αναλαμβάνει το κόστος εγγραφής σωματείου

.

 • Ακολουθεί τα άρθρα του καταστατικού των κανονικών μελών ΚΟΚΕΝ/Σωματείων
 • Συγκαλεί κάθε χρόνο Ετήσια Γενική Συνέλευση
 • Κάθε διετία, συγκαλεί Εκλογική Γενική Συνέλευση
 • Ενημερώνει τον ΚΟΚΕΝ με τα απαραίτητα έντυπα αλλαγής Διοικητικού Συμβουλίου
 • Έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο ΚΔΣ ΚΟΚΕΝ
 • Απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων από τον ΚΟΚΕΝ

.

 • Μεριμνάει για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων, μητρώων περιουσίας και μελών
 • Παρουσιάζει τα οικονομικά ενώπιον των μελών του σωματείου σε Γ.Σ
 • Ορίζει τη συχνότητα και τις ημερομηνίες επισκέψεως του συντονιστή στο ΚΝ
 • Λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την ομαλή λειτουργία του ΚΝ
 • Προγραμματίζει τη δράση του ΚΝ για την επόμενη χρονιά
 • Ενεργεί με μεθόδους που είναι σύμφωνες με το σκοπό, το όραμα και τους στόχους του ΚΝ

.

Αρέσει σε %d bloggers: