Έρευνα για τις ανάγκες των νέων της υπαίθρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Ο.ΝΕ.Κ.), έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για την έρευνα με θέμα τη διερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης, των αντιλήψεων και κυρίως των αναγκών των νέων της υπαίθρου της Κύπρου, ηλικίας 18-35 ετών. Η έρευνα υλοποιείται  από τον οργανισμό IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Μπορείς να απαντήσεις το ερωτηματολόγιο στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://www.research.net/r/imrunic22AW26s018

Έχοντας ως αποστολή την προσφορά της δυνατότητας στους νέους για να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα από σύγχρονες πολιτικές, καινοτόμα προγράμματα και ποιοτικές υπηρεσίες, σήμερα, για ένα καλύτερο αύριο, ο Ο.ΝΕ.Κ. έχει λάβει την πρωτοβουλία να εντοπίσει τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι της υπαίθρου σήμερα ως προς τα θέματα κατάρτισης, ποιοτικής απασχόλησης, ευκαιρίες δια βίου μάθησης, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, υποδομών, θεμάτων δημόσιας υγείας κ.λπ.

Ως νέος της υπαίθρου η συμμετοχή σου είναι πολύ σημαντική για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί από τον ΟΝΕΚ. Το κυριότερο όφελος συμμετοχής σε αυτή την έρευνα είναι ότι θα συμβάλει στη γενική συγκέντρωση γνώσης σχετικά με το θέμα των αναγκών που προκύπτουν από την διαβίωση σε αγροτικές περιοχές και κατ’ επέκταση στην προώθηση των ευρημάτων στις αρμόδιες αρχές ώστε να εξευρεθούν λύσεις αντιμετώπισης, βελτίωσης ή κερματισμού τους.

Αρέσει σε %d bloggers: