Θέση εργασίας

«Λειτουργός Νεολαίας (Λευκωσία)» στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/01/2020

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια να εμπίπτει στα κριτήρια συμμετοχήςτων τρεχούμενων προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων της ΑΝΑΔ: α) Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς και β) Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να έχει συμπληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας, τουλάχιστον τριών ετών και να είναι κάτοχος διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης (κατ’ ελάχιστον), πτυχίου ή μεταπτυχιακού.
 3. Να είναι εξωστρεφής, κοινωνικό άτομο και να διαθέτει το αίσθημα του εθελοντισμού.
 4. Να έχει εμπειρία σε προγράμματα Erasmus+.
 5. Να έχει ΑΡΙΣΤΗ γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 6. Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MSWord, Excel, PowerPoint, Outlook)
 7. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ευαισθησία σε θέματα νεολαίας, δημοσίων σχέσεων και διεθνούς συνεργασίας.
 8. Ο/H υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να διαθέτει δικό του όχημα το οποίο θα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της εργασίας. Καλύπτονται οδοιπορικά έξοδα.

Επιπρόσθετα προσόντα – προϋποθέσεις που αποτελούν πλεονέκτημα:

 1. Συμμετοχή ως μέλος σε Κέντρο Νεότητας.
 2. Να έχει εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 3. Κάτοχος πτυχίου στα νομικά ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

Καθήκοντα – ευθύνες Λειτουργού Νεολαίας:

 • Το άτομο που θα επιλεγεί θα έχει ως έδρα τo επαρχιακό γραφείο του ΚΟΚΕΝ στη Λευκωσία.
 • Καθοδήγηση, συντονισμός και ενίσχυση εθελοντών του προγράμματος European Solidarity Corps σε Λευκωσία και Λεμεσό.
 • Ετοιμασία και υποβολή αιτήσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ειδικότερα του προγράμματος EuropeanSolidarity Corps.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς και οργανισμούς που δυνατόν να συμβάλλουν στη εφαρμογή του προγράμματος European Solidarity Corps.
 • Οργάνωση και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ειδικότερα του προγράμματος Erasmus+.
 • Πραγματοποίηση επισκέψεων σε Κέντρα Νεότητας και ενίσχυση των εθελοντών.
 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις Κέντρων Νεότητας και του ΚΟΚΕΝ.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς και οργανισμούς που δυνατόν να συμβάλλουν στη βελτίωση λειτουργίας των Κέντρων.
 • Ο λειτουργός νεολαίας θα ;έχει ως έδρα τα επαρχιακά γραφεία του ΚΟΚΕΝ στη Λευκωσία. Χρειάζεται να είναι διαθέσιμο και βραδινές ώρες ή/και τα Σαββατοκύριακα ανάλογα με την διαθεσιμότητα πραγματοποίησης των συναντήσεων με τα μέλη των Κέντρων Νεότητας και τη διαχείριση του προγράμματος European Solidarity Corps.

Απολαβές:

Οι ΕΤΗΣΙΕΣ ακαθάριστες απολαβές λειτουργού νεολαίας στη συγκεκριμένη θέση κυμαίνεται μεταξύ € 13,500-14,500 αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.

Υποβολή Αιτήσεων

 • Τα άτομα που ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά δομημένο βιογραφικό σημείωμα όχι αργότερα από τις 31 Ιανουαρίου 2020. Υποβολή αίτησης/βιογραφικού με διαφορετική μέθοδο δεν θα ληφθεί υπόψη.
 • Ο σύνδεσμος για υποβολή αίτησης είναι: https://www.tfaforms.com/449870
 • Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, θα πραγματοποιηθεί αρχική αξιολόγηση επιβεβαίωσης απαραίτητων προσόντων.
 • Όσοι υποψήφιοι/υποψήφιες αξιολογηθούν θετικά, θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης με περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία.
 • Άτομα που έχουν υποβάλει ξανά αίτηση για εργοδότηση στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας και ενδιαφέρονται για διεκδίκηση θέσης παρακαλούνται να υποβάλουν ξανά, νέα αίτηση με βάση τα δεδομένα της παρούσας θέσης.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΚΕΝ Λεμεσού στο 25 346640.